wiki:SerialPort
Last modified 6 years ago Last modified on 06/11/2012 06:19:24 PM

Serijski vmesnik

Dostop do routerja je mogoč preko serijskega vmesnika, s čimer je možno dostopati direktno do konzole routerja mimo sicer potrebne mrežne povezave.

Za dostop je treba router ustrezno povezati na računalnik s serijskim kablom. Potem pa uporabiti ustrezen program, ki se poveže na vklopljen router. Na Windowsu je obstajal HyperTerminal, za Mac OS X in Linux pa se lahko uporabi kar ukazni odjemalec cu. Programu je potrebno nastaviti nekaj parametrov povezave, kjer je največkrat hitrost povezave odvisna od routerja do routerja. Ponavadi je 9600 bps ali 115200 bps. Primer za program cu in Fonera routerja:

$ cu --parity=none -s 9600 --nostop -l /dev/tty<ime tvojega serijskega vmesnika>

In za Linksys router:

$ cu --parity=none -s 115200 --nostop -l /dev/tty<ime tvojega serijskega vmesnika>

Po prijavi (ponavadi ko pritisnemo tipko enter) se prikaže ukazna vrstica, ki teče na routerju in kamor je možno pisati ukaze, poganjati programe, nastavljati router ... Več o tem pod navodili za delo preko SSH protokola.

Več