wiki:SSH/PonastavitevSSHGesla
Last modified 4 years ago Last modified on 12/04/2013 03:25:14 PM

Ponastavitev SSH gesla

Če želiš ponastaviti pozabljeno geslo za dostop do ruterja to izvedeš z naslednjim postopkom.

root@OpenWrt:/# mount_root

Zdaj lahko spremeniš geslo.

root@OpenWrt:/# passwd root

Ko je geslo spremenjeno in shranjeno lahko ruter resetiraš.