wiki:SSH
Last modified 4 years ago Last modified on 12/05/2013 01:25:00 AM

SSH

Oddaljen dostop do routerjev je mogoč preko SSH protokola. Uporablja se za popravljanje in prilagajanje sistema specifičnim potrebam točke, pa tudi za igranje in spoznavanje samega delovanje točk in omrežja. Pri tem je potrebno paziti, da točke še naprej delujejo skupaj z drugimi v omrežju in da vse dodatne spremembe zahtevajo dodatno previdnost pri nadgrajevanju sistema, predvsem pri nadgrajevanju z image generatorjem, ki takšne spremembe pobriše, saj za njih ne ve.

Za prijavo na točko je tako treba poznati njen IP naslov in geslo.

Mac OS X in Linux

Na Mac OS X in na Linuxu osnovanih operacijskih sistemih sta SSH ukazna odjemalca ssh in sftp v splošnem že priložena po privzetem S terminalnim odjemalcem ssh se na točko prijavi takole:

$ ssh -l root 10.254.x.y

kjer x in y predstavljata vrednosti IP naslova. Lahko se uporabi tudi:

$ ssh -l root ime_tocke.nodes.z.wlan

v kolikor se uporablja DNS strežnik omrežja, ki zna imena točk preslikati v njihov IP naslov. ime_tocke tako predstavlja njeno ime, z pa projekt znotraj omrežja.

$ predstavlja le oznako, da primer nakazuje ukaz v ukazni vrstici, torej to ni del ukaza.

Windows

Podobno se prijavi tudi preko PuTTYa, uporabniško ime je tako root, geslo je geslo točke, naslov pa je ali IP naslov točke ali pa DNS ime točke.

za Windows pa obstaja program PuTTY za terminalni dostop in WinSCP za datotečni dostop.

pod Host Name (or IP address) vpišemo IP naše točke (10.254.x.y)

pod Connection type izberemo SSH

pod Port vpišimo 22 (če ni že)

Shranjevanje seje

  • za 1. zagon: pod Saved Sessions vpišite ime vaše točke (ime-tocke) in kliknite Save
  • za nadaljnje zagone: kliknite na seznamu na ime-tocke in klik na Load

Manjka še klik na Open in se nam odpre terminalno okono.

Uporaba

Po prijavi se prikaže ukazna vrstica, ki teče na routerju in kamor je možno pisati ukaze, poganjati programe, nastavljati router ... Če nas na primer zanima, koliko časa je točka že pognana, poženemo:

$ uptime

kar vrne nekaj kot:

 17:12:39 up  1:22, load average: 0.15, 0.20, 0.17

Ura na točki je torej 17:22 (ni nujno, da je točna, se pa tudi sama popravlja), deluje eno uro in 22 minut in točka (njen procesor) je trenutno obremenjena 15 %.

Attachments