wiki:Modifications/Fonera/GPIO
Last modified 8 years ago Last modified on 01/11/11 03:27:40

GPIO na routerju Fonera 2100

Router? Fonera? ima še nekaj prostih GPIO (general purpose input/output) priključkov na svoji osnovni plošči. Lahko jih uporabimo za krmiljenje raznih naprav ali za komunikacijo.

Naslovi GPIO in njihove funkcije:

GPIO Priključek
0 TP3
1 pin 5
2 WLAN LED
3 pin 1
4 pin 2
5 RESET (!)
6 RESET button
7 pin 6

Samo 4 GPIO kanali še niso uporabljeni in so nam na voljo na robu osnovne plošče pri mrežnem konektorju?. Raster med priključki je 2mm, tako da ni mogoče uporabiti klasične priključne letvice z 2,54 mm rastrom.

Razpored priključkov

Priključki

Pozor: Shield priključki so ločeni od ozemljitve s filtrirnim kondenzatorjem, zato je potrebno uporabiti GND priključke za sklenitev tokokroga.

Ukazi za krmiljenje

Vse GPIO priključke lahko krmilimo s programom gpioctl, ki nam omogoča branje vrednosti na priključkih ali pa spreminjanje vrednosti le tega.

# Vkljucimo GPIO 1
$ gpioctl set 1

# Izkljucimo GPIO 1
$ gpioctl clear 1

# Preberemo stanje GPIO 1
$ gpioctl get 1

Modifikacije

  • Zunanje/status led diode. Ker jih je mogoče krmiliti z gpioctl, lahko sporočajo željene funkcije, vse od jakosti WiFi signala pa do obremenitve routerja?. Lahko uporabimo tudi RGB led diodo.
  • SD kartica. Povezava na modifikacijo.
  • Kup modifikacij, vključno z led zasloni in ostalimi I2C modifikacijami.

Attachments