wiki:MobileNodes
Last modified 8 years ago Last modified on 12/06/10 03:11:22

Mobilne točke

Zaradi svoje organske narave prilagajanja spremembam v omrežju, le-to posredno omogoča tudi fizično premikanje naprave znotraj omrežju, v kolikor se to napravo ustrezno nastavi.

V ta namen je potrebno v bazi točk takšno napravo registrirati kot mobilno točko, zatem pa zgenerirati referenčno konfiguracijo točke, ki se potem uporabi na napravi.

V osnovi je potrebno, da se napravo poveže v omrežje, pri čemer je potrebno zagotoviti, da se v omrežje povezuje z IP naslovom in drugimi omrežnimi nastavitvami tako, kot je točka registrirana. (In ne, da se uporabijo nastavitve, ki jih sicer naprava pridobi avtomatično.)

Zatem pa se požene OLSR? program, ki skrbi za dinamično prilagajanje naprave za delovanje v omrežju. Program je na voljo za različne operacijske sisteme na njegovi spletni strani.

Pozor: Potrebno je zagotoviti, da se uporabljajo le omrežne nastavitve naprave, ki se dodelijo točki ob njeni registraciji. Najpomembnejša od teh je IP naslov? naprave. Sicer se lahko v omrežju pojavijo konflikti med napravami in s tem nepravilno delovanje.

Morebitne težave

Na Mac OS X operacijskem sistemu je mogoče potrebno Ip4Broadcast OLSR? nastavitev spremeniti iz 255.255.255.255 na 10.254.255.255.

Attachments