wiki:KORUZA/Slovensko
Last modified 4 years ago Last modified on 08/11/14 14:09:29

Slovensko

KORUZA za organsko rast brezžičnih optičnih omrežij

Zbiranje sredstev, da Musti osebno predstavi projekt na konferenci AMCIS2013 v Chicagu 17 avgusta 2013

1535,92 EUR of total 1485,87 EUR

103%

Doniraj in/ali si oglej podrobnosti in podpornike!


Angleška verzija je na voljo tukaj in je novejša.

KORUZA

poster

Hiter in cenovno dostopen Internet je eden večjih razvojnih ciljev v svetu, še posebej v državah v razvoju. Učinkovita izgradnja informacijskih omrežij bo odigrala ključno vlogo pri odpravljanju informacijske izključenosti in tako omogočala hitrejši gospodarski razvoj. Tudi "Evropa 2020 za razvoj digitalne družbe in pametno rast" cilja na pospešeno igradnjo informacijskih omrežij, saj želi do leta 2020 omogočiti vsaj polovici svojih gospodinjstev ultrahiter (100 Mbps) dostop do Interneta. Toda tehnologije za slednjega so danes še redke, saj zahtevajo ogromna vlaganja v omrežno infrastrukturo. Tako svetovni, kot tudi evropski cilji so odvisni predvsem od novih, naprednih in cenovno ugodnih omrežnih tehnologij. Ena od teh je KORUZA - inovativen odprto-koden brezžični komunikacijski sistem, ki uporablja nov nizkocenoven pristop h konstrukciji prostozračnih laserskih sistemov za povezovanje objektov s svetlobnim žarkom. Z ultrahitro povezavo 1Gbps (1000Mbps) je tako mogoče povezati lokaciji, ki imata med seboj prosto vidno linijo in sta oddaljeni manj kot 100m. Za prenos podatkov je uporabljena infrardeča svetloba male moči, ki je varna tudi za oči (Class 1). Hitrost sistema zadostuje za več ločenihultrahitrih dostopov, kar omogoča izgradnjo razvejanih omrežij z več brezžičnimi skoki. KORUZA zagotavlja 99% zanesljivost na letni ravni, kar je povsem primerljivo z obstoječimi rešitvami. S souporabo počasnejše redundančne Wi-Fi povezave pa se ta še nekajkrat poveča.

Kaj omogoča?

KORUZA sistem je primeren za enostavno širjenje kapacitete redkih optičnih priključkov med večje število gospodinjstev. Zasnovan je preprosto, uporaben za profesionalne kot tudi domače uporabnike in odpravlja potrebo po polaganju zemeljskih optičnih kablov do večine objektov. S sistemom KORUZA lahko domač uporabnik sam vzpostavi ultrahitro povezavo s sosedom, ki že ima optični priključek, odprta brezžična omrežja ga lahko uporabijo za večjo prepustnost hrbteničnih povezav med točkami, ponudniki Internetnega dostopa pa za ultrahitre povezave do končnih uporabnikov. Izvedba povezave je namreč enostavnejša od žičnih povezav. Vzpostavlja se z ozkim svetlobnim žarkom, signal se, za razliko od Wi-Fi (radijskih) omrežij, ne razliva po širšem prostoru. To omogoča nemoteno souporabo več KORUZA povezav ob nezmanjšani kapaciteti, še posebej v urbanih področjih z veliko gostoto brezžičnih povezav in kratko dolžino slednjih.

Kako je drugačen?

KORUZA je prvi odprto-koden ultrahiter prostozračni komunikacijski sistem, ki inovira razvoj prostozračnih komunikacijskih sistemov s prepletom masovno proizvedenih elektro-optičnih modulov in tehnologije 3D tiskanja. S tem pristopom močno poenostavi konstrukcijo in je kot takšen prvi na svetu. Obstoječi prostozračni komunikacijski sistemi namreč niso primerni za masovno uporabo, ker so v glavnem razviti za telekomunikacijske sisteme in vojaške namene. KORUZA je majhna in preprosta enota za namestitev na zid, okensko polico ali steber in je zasnovana za uporabo in montažo brez posebnega znanja ali orodja.

Potek razvoja

KORUZA temelji na razvojnem projektu Luke Mustafa: VALET - Very Affordable Laser Ethernet Transceiver, na University College London pod mentorstvom Dr. Benn Thomsen-a. Rezultati razvoja in študija implementacije sistema v odprta brezžična omrežja bodo objavljeni v znanstvenem članku na AMCIS2013 konferenci v Chicagu. Ta znanstveno podkrepi primernost uporabe sistemov, razvitih za uporabo v žičnih optičnih omrežjih tudi za prostozračne povezave in eksperimentalno potrjuje njihovo vzpostavitev na razdalji 125 m s kapaciteto 1 Gbps.

Kako naprej?

Sistem KORUZA je pred zaključkom razvoja prototipa in bo osnova za izdelavo testne serije ter izgradnjo omrežja za demonstracijske in preizkusne namene. Rezultati meritev in pridobljene izkušnje pa bodo podlaga za razvoj prve serije za množično uporabo. Ta bo v skladu z odprto-kodnim pristopom tudi javno dokumentirana. Prva prestavitev sistema KORUZA je bila v oktobru 2012, ko je avtor na konfereci o odprtih brezžičnih omrežjih v Barceloni predstavil namero o razvoju. Velik in pozitiven odziv publike je bil dodatna motivacija za razvoj. Znanstveno ozadje projekta bo objavljeno z udeležbo Luke Mustafa na mednarodni konferenci Americas Conference on Information Systems (AMCIS2013), avgusta 2013 v Chicagu. Kot avtor je povabljen, da predstavi znanstveni članek Reintroducing Free-Space Optical Technology to Community Wireless Networks. Oktobra 2013 sledi konfereca o odprtih brezžičnih omrežjih v Berlinu, kjer bo avtor predvidoma prvič predstavil KORUZA sistem širši strokovni javnosti za odprta brezžična omrežja, vkljužno z delujočim prototipom in študijo uporabnosti sistema v odprtih brezžičnih omrežjih.

Prototip

Podrobne informacije o prototipu so na voljo tukaj.

prototype breakout

prototype breakout

Prihodnost

Ni dvoma, da bo sistem našel svoje mesto na trgu omrežnih tehnologij, to je pokazal že odziv po konferneci v Barceloni, vendar so za dokončanje projekta in pripravo odprto-kodne dokumentacije do točke, da projekt odraste in postane samostojen, potrebni še vsaj trije meseci in nekaj kapitala. Dobro izdelan, testiran, predstavljen in opisan sistem pa bo morda v času konference v Berlinu, v oktobru 2013, že primeren za crowd-funding kampanjo. Avtor išče finančna podporo za udeležbo na konferenci AMCIS2013 avgusta in dokončanje projekta, ki se z lastnimi sredstvi in pripravami trenutno izvaja v Sloveniji. Za finančno podporo se obrača predvsem k fundacijam za odprti razvoj ter družbam in poslovnim sistemom, ki se bodo nekoč srečali s KORUZA sistemom v razvojnem, proizvodnem ali omrežnem smislu.

Te zanima?

Pridruži se poštnemu seznamu.

Avtor

Luka Mustafa – Musti musti@wlan-si.net

Attachments