wiki:ImageFlasher/Wizard
Last modified 10 years ago Last modified on 09/20/2009 05:14:47 PM

Ta stran je namenjena razvoju GUI čarovnika, ki vodi uporabnika skozi proces flashanja routerja.

Koraki in plan

Zaradi čim večje fleksibilnosti in razširljivosti FlashWizard API obstoječemu QWizard-u doda nekaj stvari:

  • Posamezni koraki se identificirajo z nizi znakov ter ne numeričnimi identifikatorji. To omogoča lažji pregled nad koraki, ter lažjo skriptabilnost. Vsi identifikatorji korakov (za vse registrirane instance razreda Step) moraji biti globalno unikatni!
  • Možnost nastavljanja dinamičnega plana, ki določa naslednje korake. Plan je preprost seznam identifikatorjev korakov, ki določa zaporedje naslednjih (in prejšnjih) korakov. Posamezen korak lahko spreminja to zaporedje in s tem nastavi plan (ponavadi bo korak želel spremeniti samo korake, ki pridejo za njim, plan pa vsebuje tudi prejšnje korake zato je potrebno pri spremembah paziti!).

Za vse ostale funkcije (registracija polj, nastavitve obveznih polj, validacija, ...) se uporablja standardni QWizard API. Za več informacij glej Qt dokumentacijo na naslovih:

Posamezen korak je navaden QWizardPage z nekaterimi dodatki za podporo zgoraj naštetim stvarem.