wiki:Flashing/Fonera
Last modified 8 years ago Last modified on 07/21/10 22:21:09

Flashanje Fonere

Ta navodila so napisana za tiste, ki se želijo bolje seznaniti z delom z opremo. Za sodelovanje v omrežju to znanje ni potrebno, ampak se je dovolj le javiti, recimo v okviru akcije odpri okno? in za tehnične podrobnosti poskrbimo skupaj.

Prvo flashanje wlan ljubljana firmwarea na Fonera routerje? je bolj kompleksno, saj router? originalno ne podpira nadgrajevanje s poljubnim firmwareom.

Ena izmed možnosti za prvo flashanje je uporaba serijskega vmesnika?, kasneje pa je najenostavneje nadgraditi router? kar od znotraj sistema samega?.

Za uspešno flashanje preko serijskega vmesnika? potrebuješ naslednje:

V naslednjih ukazih se uporablja enak način zapisa ukazov, kot je opisan v navodilih za SSH dostop?, predvsem da znak $ le označuje ukaz, ki ga je potrebno izvesti v konzoli? in ni del samega ukaza.

 • Skopiraj skripto flash.expect in image? datoteki v nek skupen direktorij na recimo namizju, recimo poimenovan Fonera.
 • Nastavi IP? računalnika v Network Managerju na 192.168.10.1 in masko na 255.255.255.0.
 • Poveži WAN port routerja? in računalnika z mrežnim kablom.
 • Zaženi TFTP strežniški program in nastavi, da uporablja prej ustvarjen skupen direktorij.
 • Priključi serijski kabel tako da odpreš Fonero? in ga priključiš za na to pripravljeno mesto.
 • Odpri terminal in izvedi sledeče ukaze:
  $ sudo su
  $ cd /Users/<tvoj username>/Desktop/Fonera/
  $ chmod +x flash.expect
  $ ls /dev/tty*
  (poišči tvoj serijski vmesnik)
  $ vi flash.expect
  (uredi vrstico: set SERIAL_PORT_FILE /dev/tty.<tvoj serijski vmesnik, prekopiraj>)
  $ ./flash.expect <ime prve datoteke> <ime druge datoteke>
  (vrstni red ni pomemben)
  
 • Vklopi točko.
 • Počakaj približno pol ure in router? se bo rebootal. Zatem ga pusti še nekje 10 minut, da se prvič do konca skonfigurira.

Morebitne težave

Napake, ki se pojavljajo:

 • cu: ... Line in use
  • Drug program uporablja serijski vmesnik?. Najdi ga in ga izklopi. Uporabi Activity Monitor na Mac OS X.
 • Cannot transfer image
  • Mrežna povezava med računalnikom in točko ni vzpostavljena.
  • IP nastavitve so napačne.
  • TFTP strežniški program ne deluje, direktorij na katerega je nastavljen, ne vsebuje potrebnih image? datotek.
  • Poti podane flash.expect skripti so polne poti in ne le imena datotek. Podana morajo biti le imena datotek, ki se morajo nahajati direktno v direktoriju, ki ga streže TFTP program.

Flashanje odklenjene Fonere

V kolikor imaš že odklenjeno Fonero jo je možno poflashati tudi brez serijskega kabla?. V kolikor wlan ljubljana firmware na routerju? deluje, lahko uporabiš kar možnost nadgrajevanja od znotraj sistema samega?, sicer pa, ali če wlan ljubljana firmware še ni nameščen, uporabiš sledeč postopek.

V delu. (Podobno kot zgoraj, le da se uporabi -network skripta in brez serijskega kabla. IPji so tudi malo drugačani.)

Več