wiki:Flashing
Last modified 6 years ago Last modified on 06/11/12 16:29:00

Flashanje

Postopek flashanja je odvisen od stanja routerja, v katerem je, in od routerja samega. Tako se za flashanje uporablja več načinov:

 • nalaganje imagea preko uradnega spletnega vmesnika routerja
 • nalaganje imagea v rešitvenemu (rescue) delovanju/zagonu routerja, ponavadi preko TFTP protokola
 • dostop do routerja preko serijskega vmesnika (s pomočjo serijskega kabla) in izvedba flashanja znotraj sistema samega
 • dostop do routerja preko SSH povezave in izvedba flashanja znotraj sistema samega
 • uporaba avtomatiziranega programskega orodja, ki opravi vse potrebno (skoraj) sam

Pri flashanju je treba biti pazljiv in poskrbeti, da se postopek ne prekine predčasno, saj lahko pusti router v nedelujočem stanju. Sicer se lahko ponavadi postopek flashanja ponovi, ampak v tem primeru večinoma zahteva fizičen dostop do routerja, kar lahko predstavlja oviro, če je že nameščen, recimo na strehi.

Flashanje preko uradnega spletnega vmesnika

Nekateri routerji (recimo Linksys) omogočajo flashanje preko svojega uradnega administratorskega spletnega vmesnika. Navodila.

Flashanje preko TFTP protokola

Navodila za flashanje preko TFTP protokola.

Flashanje znotraj sistema samega

Za enostavno flashanje znotraj sistema samega se lahko uporabi nodeupgrade program, ki je nameščen na točkah wlan slovenija omrežja, saj poenostavi postopek in se poskuša izogniti najpogostejšim težavam pri flashanju.

Flashing from OpenWrt based router

If you have already OpenWrt running on your router and wish to flash it with wlan slovenija firmware you can follow these steps:

 1. enable root password, make sure you have enabled root password via passwd command
 2. copy wlan slovenija firmware image to /tmp/ directory of the router, or:
  1. copy it from your computer:
   $ scp omnipotent-example-XXX-ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ.trx root@192.168.1.1:/tmp/
   
  2. or, download it to your router:
   $ wget http://bindist.wlan-si.net/images/omnipotent-example-XXX-ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ.bin
   
 3. flash firmware with mtd command:
  1. for most routers:
   mtd -r write omnipotent-example-XXX-ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ.bin firmware
   
  2. for Linksys WRT54GL router you need to use trx version of image file and flash it to linux:
   mtd -r write omnipotent-example-XXX-ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ.trx linux
   

Uporaba avtomatiziranega orodja

Takšno orodje je v v razvoju, do takrat (oziroma v primeru posebnih/nepodprtih routerjev ali drugih posebnosti) pa je treba uporabiti druge načine.