wiki:CustomNodes
Last modified 7 years ago Last modified on 05/28/11 02:20:01

Točke po meri

Ta navodila so napisana za tiste, ki se želijo bolje seznaniti z delom z opremo. Za sodelovanje v omrežju to znanje ni potrebno, ampak se je dovolj le javiti, recimo v okviru akcije odpri okno? in za tehnične podrobnosti poskrbimo skupaj.

V wlan ljubljana omrežju uporabljamo različne konfiguracije tako programske kot strojne opreme?. Omrežje? je zasnovano tako, da je potrebno upoštevati le nekaj (odprtih) tehničnih lastnosti/nastavitev/dogovorov in že se lahko vanj priključi nova naprava, ne glede na njene siceršnje lastnosti. Tako je v omrežje možno priklopiti strežnike?, routerje?, mobilne telefone ...

Splošne točke

Za lažje delo in čimmanj njegovega podvajanja večinoma uporabljamo skupni firmware, kjer se določene nastavitve lahko nastavijo preko baze točk in kjer se potem z image generatorjem? ustvari image? z vsem potrebnim (tudi konfiguracijo) že vključenim vanj.

Prilagoditev splošne točke

Splošne točke podpirajo tudi dodatne pakete, ki se lahko namestijo na točko in dodajo dodatno funkcionalnost, delovanje. Možen je izbor med nekaterimi stestiranimi paketi, se pa lahko po želji oziroma potrebi dodajo na voljo tudi drugi paketi, ki že obstajajo, lahko pa se seveda razvijejo tudi čisto lastni paketi.

Na takšen način je možno uporabljati skupno osnovno, tako da ni potrebno podvajanje dela z vzdrževanjem osnove, hkrati pa še vedno lahko baza točk skrbi za delovanje in vzdrževanje točke in lahko še naprej uporabljamo image generator? za nadgrajevanje.

Nekaj popolnoma drugega

Sistem splošne točke je zasnovan tako, da je prilagodljiv, ampak včasih si želimo tudi kaj zelo posebnega, kar se preveč razlikuje od zasnove splošne točke, da bi se lahko enostavno povezalo z njim, ali pa so spremembe komaj v razvoju in je mogoče smiselno prvo razviti spremembe neodvisno in jih potem vključiti v sistem namenjen splošnim točkam.

Kot že omenjeno je wlan ljubljana omrežje odprto tudi na takšen način, da se lahko vanj povežejo tudi druge naprave, le pravilno jih je potrebno nastaviti.

Prvi korak je še vedno registracija točke v bazi točk, s čimer se rezervira ustrezen IP prostor? v omrežju, tako da ne bi kasneje prihajalo do težav v delovanju omrežja?. Priporočena je uporaba Test projekta.

Zatem se lahko zgenerira namesto imagea? firmwarea splošne točke le referenčna konfiguracija, s čimer se dobi primer konfiguracije te konkretne točke z njenimi konkretnimi nastavitvami, ki se lahko potem uporabi kot osnova za nastavitev točke.

Pozor: V kolikor naprava v osnovi ne deluje tako kot delujejo splošne točke wlan ljubljana omrežja, je zelo zelo zaželjeno (beri: zahtevano), da ne uporablja SSID? wlan ljubljana omrežja oziroma njegove pozdravne spletne strani?. V ta namen je priporočena uporaba Test projekta.

Brezžična povezava

Za brezžično povezavo v omrežje mora naprava podpirati WiFi protokol in ad hoc način delovanja le-tega. V osnovni je to že dovolj, saj se lahko tako direktno prijavi v omrežje kot uporabniška naprava in dobi ustrezno konfiguracijo preko DHCP?. Ampak v tem primeru uporablja neko drugo točko za priklop v omrežje?.

V kolikor želi naprava polno (recimo možnost lastnega podomrežja in posredovanja podatkov) in samostojno (neodvisnost od sosednjih točk) delovanje v omrežju? pa mora poganjati še OLSR? routing protokol (za kar uporabljamo olsrd), ustrezno nastavljen, po predlogi iz referenčne konfiguracije.

VPN

V wlan ljubljana omrežje je možno napravo (recimo strežnik?) povezati tudi preko VPN? povezave. V ta namen uporabljamo OpenVPN. Če je naprava priključena le preko VPN?, je smiselna uporaba core services IP poola?, če nudi kakšne storitve ali vsebine v omrežje.

Ostalo

Smiselno je, da se na napravi nastavi tudi DNS strežnik? omrežja. Prav tako je priporočena namestitev nodewatcher? skripte na napravi, tako da se lahko podatki o delovanju naprave zbirajo na bazi točk.

Več