Ticket #828 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 3 years ago

Dodati tip točke za morebitne lokacije

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 859 Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Dodati tip (status? flag?) točke za morebitne lokacije, torej lokacije, kjer se je kdo javil, da bi postavil točko. Tako da bi imeli na nekem mestu zbranu te možnosti.

Postopek bi bil tako, da takoj, ko se kdo javi preko strani ali imamo kakšne druge možnosti (prijatelj pove, da bi ga zanimalo sodelovati), dodamo točko na zemljevid in zapišemo kontaktne podatke v privaten komentar. Potem, ko se stvari dogovorijo, da se gre res v to, se odpre ticket na Tracu, potem se uredi morebitna birokracija (dovoljenja), nabava opreme in vse ostalo, kar pa se že vodi preko Traca. In potem se postavi točka, kjer se ticket zapre in odpre stan na wikiju s fotografijami in poročilom.

Kdo bi bil nastavljen za skrbnika teh točk? Kako bi omogočili, da povemo zainteresiranim za to točko (torej nekdo jo opazi kot možnost za sosedo svoji točki), da na nek način spodbudijo to točko? Neko obvestilo, da se javijo na listo? Da gre za morebitno točko in da če jih zanima, naj povprašajo na list. To bi lahko verjetno po tipu točke prikazovali preprosto.

Po privzetem ta tip točk ne bi bil prikazan na zemljevidu.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

  • Blocking set to 859

comment:2 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:3 Changed 4 years ago by kostko

This should be either added to administration.types module (by simply registering a new node type) or be its own module that would also add some other functionalities besides just registering the new type (which ones?).

comment:4 Changed 3 years ago by mitar

Hmm, so this is definitely a commonly requested feature. In some way it would be easiest to just extend types. But you are right that we could offer some better experience. So that users can propose a location, but request help, and then there is a list of such nodes and other volunteers can then decide to accept help request and start helping to deploy a node on location. But I think this might be one of those things where each network would have this differently (for example, we should probably use grow Trac for that).

So I would go with just extending types for now, an then other modules can add workflows if needed using that type and changing type to other type and so on once deployed.

Note: See TracTickets for help on using tickets.