Ticket #785 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 5 years ago

Dodati na točko mikrofon

Reported by: mitar Owned by: Musti
Priority: major Milestone: Ideas for the future
Component: telemetry Version:
Keywords: Cc: cgorup
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Dodati na točko mikrofon, kot modifikacijo ali mogoče preko USB. Ideja je, da bi lahko tako po mestu snemali zvok in ga potem streamali v omrežju. Torej tu je potrebno potem narediti še kakšen vmesnik za nodewatcher, ki bi prikazoval obstoječe streame.

Ob streamih zvoka po mestu (torej podobno kot live kamere, le da bi tu bil live zvok), bi lahko tudi merili glasnost. Torej zvočno onesnaženje mesta. Skozi čas in na lokacijah. To bi lahko potem risali na zemljevid kot heatmap in naredili tudi kakšno animacijo skozi čas.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by Musti

Takšna modifikacija je v osnovi mogoča preko USBja, vendar bi pa šlo meriti glasnost z nekaj elektronike kar preko rs232.

Dobra ideja.

comment:2 Changed 8 years ago by mitar

No, jaz bi, da se lahko posluša. Ne le glasnost. Ker lahko bi bilo kdaj potem zanimivo analizirati zvok: iskati vzorce trobljenja, konstrukcijskih del, ambulantnih avtov, gasilcev, policije ...

comment:3 Changed 8 years ago by mitar

Primer kako to izgleda je Locus Sonus Audio Streaming Project.

comment:4 Changed 8 years ago by mitar

  • Cc cgorup added
  • Effort set to normal

comment:5 Changed 8 years ago by Musti

http://wiki.audacityteam.org/index.php?title=USB_mic_on_Linux

uporabiti je mogoče usb mikrofon, le ta more podpirati ALSA ali OSS driver.

comment:6 Changed 8 years ago by Musti

Naročene usb zvočne kartice, sledi testiranje. Dodal bom USB podporo na wr741nd v ta namen.

comment:9 Changed 8 years ago by Musti

Ta video grabber mi je Boltez že omenjal in naj bi res delovalo. Velja sprobat.

comment:10 Changed 7 years ago by mitar

Great realization once you have such data.

Musti, any progress report on this?

comment:11 Changed 7 years ago by Musti

  • Component changed from hardware to telemetry

comment:12 Changed 6 years ago by mitar

We should test how this codec behaves performance-wise on routers. Is is capable of real-time encoding of audio signal?

comment:13 Changed 5 years ago by Dominus

I have found a useful link on dangerous prototypes.
http://en.code-bude.net/2013/11/05/radioduinowrt-a-do-it-yourself-webradio/

It's about a web radio. It uses WR703, it's USB port with a USB hub, and a cheap USB sound card, that can be found on Ebay.

Some of the instruction on installing the USB sound card in open-wrt are provided.

Note: See TracTickets for help on using tickets.