Ticket #769 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

Router enclosures

Reported by: Musti Owned by: Musti
Priority: major Milestone:
Component: hardware Version:
Keywords: projectideas, research Cc: stefanb
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Conduct a simple feasibility study, how can PVC pipes and DIY materials be used to enclose wireless routers for outdoor use and consider the ecological impact of such enclosures. Can they be camouflaged/designed to merge with their environment? Flower pots anyone?

Wind, water, temperature, UV resistance is of important factors. In general: resistance to weather.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

 • Cc stefanb added
 • Description modified (diff)
 • Summary changed from Ohisve za router: odtocna PVC cev to Ohišje za router: odtočna PVC cev

To je stefanb že naredil??

A ni problem segrevanje temne plastike?

Kaj je namen tega ticketa?

comment:2 Changed 8 years ago by Musti

Super. Ideja za poceni ohisje, nisem preverjal obstojecih stvari. Lahko na belo pobarvas. Bom preucil gretje.

comment:3 Changed 8 years ago by stefanb

Ohišje samo imam narejeno, ni pa še postavljeno na končno lokacijo.

Problem ostaja

 • ker ne tesni čisto (spodaj je odprtina le zreducirana na 5cm) bi se lahko notri nabiral kondenz. Uvodnice bi verjetno tu pomagale.
 • Priklop 220V na napajalnik zahteva svoj prostor za varno izvedbo (da ne bi kakega radovednega mulca zrukalo na za to sila neprimernem mestu). S podaljšanjem cevi bi dobil več prostora za varen priklop, PoE pa bi to nevarnost eliminiral.

Problema s segrevanjem ne pričakujem, ker bi zadevo vstavil v nerabljen dimnik. Ta sicer nima kape (strehice), a bi ga zato vstavil dovolj globoko, da ne bi bil izpostavljen soncu. Nad nivo dimnika bo gledala le zunanja antena.

comment:4 Changed 8 years ago by Musti

Problem lahko rešiš z uvodnico in PoE modifikacijo. Za fonero je vse pripravljeno, za linksysa pa še samo spišem navodila.

Na problem kondenza nisem pretirano študiral, sklepam pa da ni problemov glede na to da ima mitar v lj več točk v tesno zaprtih ohišjih.

Jaz bom pripravil eno tako ohišje, pa da vidimo kako se kaj obnese. Bom raziskal za katere cevi obstajajo zamaški. Rdeče narebrane za odtok bi bile super.

comment:5 Changed 8 years ago by Musti

 • Keywords projectideas, hresearch added
 • Description modified (diff)
 • Summary changed from Ohišje za router: odtočna PVC cev to PVC router enclosures

comment:6 Changed 8 years ago by mitar

 • Keywords research added; hresearch removed
 • Description modified (diff)

comment:7 Changed 8 years ago by Musti

 • Summary changed from PVC router enclosures to Router enclosures

comment:8 Changed 8 years ago by Musti

Study the protective effect of metal enclosures in situations where high electromagnetic fields are expected. Find an appropriate enclosure and design the mounting system for tower applications.

comment:9 Changed 8 years ago by Musti

Suggesting the use of Spacial CRN enclosures. We have to investigate the temperature characteristics of such an enclosure.

250x200x150mm enclosure costs about 40EUR, so it is not too bad for backbone multirouter nodes.

Note: See TracTickets for help on using tickets.