Ticket #761 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Fonera testni firmware brez konzole

Reported by: Musti Owned by: kostko
Priority: minor Milestone: 3.0b
Component: firmware Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 660, 676 Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Za testiranje paketa digitemp na foneri je potrebno onemogočiti serijsko konzolo v firmwaru.

Potrebno je pripraviti tak testni firmware.

Attachments

noconsole-fonera-trunk_r1412-kernel-C9C6LNCB2KZDdIh2OoDxhw.lzma (704.0 KB) - added by mitar 8 years ago.
Kernel for Fonera with disabled serial console (2.6.26.8)

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by kostko

  • Priority changed from critical to minor

comment:2 Changed 9 years ago by kostko

Trunk je v feature freezu, ne razumem kako bi to izvedli brez spremembe config generatorja in web frontenda?

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone set to 3.0b

To bi bilo neodvisno od razvoja (za sedaj). Pač en konkretni firmware image z našimi stvarmi za Fonero, kjer se v kernelu spremeni parametri prevajanja, tako da default boot parametri ne vsebujejo več inicializacije konzole.

Oziroma še več, potrebna je le kernel datoteka. Sistemska se lahko kar naredi z generatorjem.

Opisane spremembe so tu.

comment:4 Changed 9 years ago by mitar

  • Blocking changed from 660 to 660, 676

comment:5 Changed 9 years ago by mitar

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Pripeto.

Changed 8 years ago by mitar

Kernel for Fonera with disabled serial console (2.6.26.8)

Note: See TracTickets for help on using tickets.