Ticket #594 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

DJANGO_SETTINGS_MODULE se naj ne prepiše

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: critical Milestone: 2.0
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Spremenljivka okolja DJANGO_SETTINGS_MODULE se naj ne prepiše, tako da je možno uporabiti lastno nastavitev.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by kostko

Za katero komponento gre to? Monitor ima obvezno stikalo --settings kjer se določi ta nastavitev. Verjetno misliš na gwpolicyd in gennyd (image generator)? Tam je nekaj takšnega res potrebno urediti (torej stikalo, ne okoljske spremenljivke).

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

Torej naj bo tako, kot je pri monitorju, kjer se DJANGO_SETTINGS_MODULE nastavi le, če uporabiš flag.

Mislim, da gre za inject-dump.py in ostale skripte direktno v web direktoriju.

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

Pač grep po DJANGO_SETTINGS_MODULE.

comment:4 Changed 9 years ago by kostko

Za gwpolicyd urejeno z revizijo [1406].

comment:5 Changed 9 years ago by kostko

Z revizijo [1408] sta prepare-database.py in inject-dump.py sedaj integrirana kot Django management ukaza preparedb in loadtestdata. Tudi dokumentacija je ustrezno posodobljena.

comment:6 Changed 9 years ago by mitar

OK, vidim problem, ki si ga opisoval. Lahko se tako reši:

from StringIO import StringIO
import sys

test = StringIO()
sys.stdout = test

print "foobar"

sys.stdout = sys.__stdout__

print test.getvalue()

test.close()

comment:7 Changed 9 years ago by mitar

S [1409] sem ukaze oblikoval glede na nove stil kode?. Sedaj lahko ti naprej.

comment:8 Changed 9 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Z revizijo [1412] v manage.py premaknjen tudi generator testnega dumpa podatkov.

comment:9 Changed 9 years ago by mitar

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution fixed deleted

Potrebno je še preverjati, da se zunanji programi pravilno končajo. V TODO komentar zapisati, da bi se lahko uporabile Python knjižnice za delo. In v še enega, da bi lahko bil začasen direktorij nastavljiv (argument ukazu?).

comment:10 Changed 9 years ago by kostko

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to fixed

Popravljeno z revizijo [1414].

Note: See TracTickets for help on using tickets.