Ticket #508 (assigned)

Opened 9 years ago

Last modified 6 years ago

Podpreti MikroTik RB411AH

Reported by: mitar Owned by: mitar
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: image generator Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Podpreti MikroTik RB411AH.

Ta konkretni, na katerem lahko testiram, ima R52n WiFi kartico.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by kostko

  • Owner changed from kostko to mitar
  • Status changed from new to assigned

Z revizijo [1023] dodana podpora v image generator. Sedaj lahko stestiraš zadevo v kolikor dela.

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

Z revizijo [1172] poskus narediti mrežni vmesnik delujoč.

comment:4 Changed 9 years ago by mitar

Tudi [1173] no OK. Trunk verzija OpenWrt pa dela.

comment:5 Changed 9 years ago by mitar

Trunk verzija deluje v redu. Edino nekaj vsake toliko resetira ethernet link. Ne vem pa, če ni krivo za to kaj drugega. Tudi R52n izgleda da deluje z ath9k driverjem. Nastavil sem ga tako:

config wifi-device  radio0
	option type     mac80211
	option channel  8
	option macaddr	xx:xx:xx:xx:xx:xx
	option hwmode	11ng
	option htmode	HT20
	list ht_capab	SHORT-GI-40
	list ht_capab	TX-STBC
	list ht_capab	RX-STBC1
	list ht_capab	DSSS_CCK-40

comment:6 Changed 9 years ago by mitar

Ima dva konektorja in ne vem, kako lahko izberem samo enega.

comment:7 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone changed from 2.0b to 3.0b

Izgleda, da stvari delujejo. Ampak žal ne z našo trenutno verzijo.

comment:8 Changed 9 years ago by mitar

WiFi kartica tudi deluje dobro.

comment:9 Changed 6 years ago by kostko

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.