Ticket #486 (new)

Opened 9 years ago

Za nekaj časa obdržati podatke o neznanih točkah v bazi

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 480 Security sensitive: no

Description

Za nekaj časa obdržati podatke o neznanih točkah v bazi. Namreč z #480 bo možno več pojavitev neznane točke navezati na isto točko. Tako je koristno, če se nekateri podatki ohranijo, saj se lahko tako spremlja delovanje tudi neznanih točk skozi čas. Seveda slabše kot tistih, ki so registrirane, ampak vseeno lahko boljše, kot bi se sicer (se trenutno).

Tako bi lahko za neznane točke spremljali tudi grafe in vse ostalo, podatki pa bi se recimo brisali, če točke recimo en mesec ne bi bilo več ne spregled. (Tako kot se trenutno brišejo podatki o registriranih točkah, če jih dolgo ni. Pri neznanih točkah bi se pač brisalo vse.)

Note: See TracTickets for help on using tickets.