Ticket #450 (new)

Opened 9 years ago

Poskus zaznave motenj med točkami

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Ideas for the future
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Bilo bi zanimivo poskusiti razviti metodo, ki bi zaznavala, če se točke pretirano motijo med seboj. Torej ali se bolj motijo ali bolj sodelujejo.

Recimo imaš dve točki, ki sta blizu med seboj in poskušata na istem kanalu komunicirati z drugima dvema točkama. Ali se dogaja in koliko se dogaja, da ko en par komunicira, drugemu upade kvaliteta povezave. In koliko upade. Skratka najti neko mero, ki bi pomagala pri iskanju točk, primernih, da se prestavi na drug kanal oziroma polarizacijo oziroma kako drugače zaščiti pred medsebojnimi motnjami. Recimo včasih medsebojna komunikacija ni potrebna preko omrežja (recimo sta povezani z mrežnim kablom), se pa točki motita.

Note: See TracTickets for help on using tickets.