Ticket #365 (new)

Opened 10 years ago

Last modified 6 years ago

Pri prikazovanju sporočila, ko točka izgubi povezavo, upoštevati druga peerana omrežja

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: firmware Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 363, 364 Security sensitive: no

Description

Pri prikazovanju sporočila, ko točka izgubi povezavo, upoštevati druga peerana omrežja, saj bi te podatke po #364 imeli.

Torej lahko bi se naredilo to najbolj preprosto tako, da bi se recimo seznam vseh peeranih omrežij dnevno prenesel iz strežnika (z 10.14.0.0/16 hardcodeanim za vsak primer) in bi se potem izjeme pri iptables pravilu nastavile glede na ta seznam. Torej da vse razen za ta omrežja se uporabnika preusmeri z iptables na točko samo.

Še boljše pa bi bilo, če bi se spremljajo kdaj pade konkretna routa do konkretnega od teh omrežja in bi takrat se za konkretno omrežje naredila preusmeritev na točko samo. (Kjer bi default routa bila torej le en primer tega.)

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.