Ticket #344 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 6 years ago

Možnost registracije IPjev znotraj podomrežja točke

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 111, 375, 895 Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Možnost registracije IPjev znotraj podomrežja točke, tako da si lahko skrbnik zabeleži, za kaj uporablja kateri IP (in označi, da želi, da je to recimo javno vidno).

Tako lahko sam sistem ve za storitve/strežnike, ki so v omrežju. Primer tega bi bila tudi alokacija statičnih IPjev v VPN podomrežju. Ali podobni primeri, kjer bi se alocirali/registrirali IPji računalnikov brez OLSR. Torej ti IPji bi bili znotraj obstoječih podomrežij, podobno kot imamo trenutno zavede IPje točke same, kar bi omogočalo tudi prepoznavo konfliktov.

Takšen vnos bi tudi nastavil, da točka tega IPja ne oglašuje preko DHCP za cliente. Lahko pa bi tudi dodal statični DHCP vnos vezan na MAC naslov na točko, tako da ga lahko točka dodeli in ga ni potrebno statični vpisati v strežnik/računalnik (prav tako koristno pri VPN, seveda bi bilo potrebno to na strežniku drugače implementirati, ampak ideja je lahko enaka).

Potrebno paziti na #32.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Blocking set to 375

(In #375) Replying to stefanb:

Poanta je, da v teh primeru ne bi smelo biti potrebe po rekonfiguraciji (ali celo reflashanju) točke.

Razumem. In kot pravim, to je že sedaj možno na routerjih, ki imajo LAN porte. Tam je le vprašanje tega, da imaš na voljo en IP, ki ga lahko daš svojemu domačemu routerju. Za to se mi zdi, da se lahko ta IP preprosto rezervira preko #344, router priklopiš v LAN port in je. Mogoče je še kakšen mali trik, ki bi ga morali interno narediti, da bi to res delalo, ampak v osnovi je za uporabnika to to.

Razlika je le na Foneri, kjer se stvari zakomplicirajo. Ampak naj Kostko pove več o tem.

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

  • Blocking changed from 375 to 111, 375

comment:3 Changed 8 years ago by mitar

  • Blocking changed from 111, 375 to 111, 375, 895

comment:4 Changed 6 years ago by kostko

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

As 3.0b should be focused on the migration to new modular core, I am reassigning this ticket to the next milestone and we can include it later on.

Note: See TracTickets for help on using tickets.