Ticket #211 (closed: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 5 years ago

Omogočiti sporočanje števila omrežij v okolici točke

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: trivial Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/agent Version:
Keywords: Cc: Musti
Related nodes: Realization state:
Blocking: 662, 929 Effort: normal
Blocked by: 209 Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Ponovno omogočiti sporočanje števila omrežij v okolici točke.

Dodatek: Lahko bi se raje sporočalo za vsa omrežja v okolici kanal in jakost signala. Iz tega lahko dobimo tako število omrežij, kot narišemo takšen graf in potem tudi kakšen heatmap na zemljevidu po jakosti/kanalih/lokaciji. Imen in drugih podatkov o omrežjih ne bi zbirali.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by mitar

  • Blocked by set to 209

(In #209) Zakomentiral sporočanje števila omrežij z [515]. Bomo to omogočili z #211, ko se odpravi ta napaka.

comment:2 Changed 10 years ago by mitar

Potrebno bi bilo odstraniti vse do sedaj sporočene podatke in grafe, tako da se ne bodo prikazovali po nepotrebnem zastareli podatki o omrežjih.

comment:3 Changed 10 years ago by kostko

  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by mitar

Ticket #271 je duplikat tega.

comment:5 Changed 9 years ago by mitar

  • Blocking set to 662

comment:6 Changed 9 years ago by mitar

  • Description modified (diff)

comment:7 Changed 9 years ago by mitar

  • Cc Musti added

#675 je bil označen kot duplikat tega ticketa.

comment:8 follow-up: ↓ 9 Changed 9 years ago by Primus

Bi bilo mogoče narediti tako, da vsaj skrbnik točke (če morda ne kar vsi) vidi katera omrežja so najdena in moč signala na spletni strani točke?

Imam pa pomislek glede skeniranja točk medtem, ko je uporabnik priklopljen na točko.
Med iskanjem omrežij je Buffalo z dd-wrt firmwareom odklopil uporabnika. Obenem bi omenil, da je po mojih izkušnjah potrebno vsaj 2x zagnati iskanje omrežij na foneri, da jih najde večino.

comment:9 in reply to: ↑ 8 ; follow-up: ↓ 10 Changed 9 years ago by mitar

Replying to Primus:

Bi bilo mogoče narediti tako, da vsaj skrbnik točke (če morda ne kar vsi) vidi katera omrežja so najdena in moč signala na spletni strani točke?

Število in moč bo predstavljeno, poglej si povezavo zgoraj v opisu ticketa. Pobiranja imen omrežij pa ne vem, zakaj bi bila koristna? Torej redno pobiranje imen. Če si samo radoveden, se pač gor prijaviš in pogledaš.

comment:10 in reply to: ↑ 9 Changed 9 years ago by Primus

Replying to mitar:

Pobiranja imen omrežij pa ne vem, zakaj bi bila koristna? Torej redno pobiranje imen. Če si samo radoveden, se pač gor prijaviš in pogledaš.

Je pač zanimivo vedeti kaj je okoli točke in kako se imenuje.
Logirati se v router samo zaradi tega je štorasto.
Če se podatki že tako ali tako poberejo, ne vem kaj je slabega v tem, da jih vidim.

Lahko bi bil npr. prikazan zadnji scan.

comment:11 Changed 9 years ago by mitar

Saj ravno to pravim, podatki se ne bodo pobirali. Imena se ne bodo pobirala.

comment:12 Changed 9 years ago by Primus

Koristno je npr. zato, ker na scanu vidim točko open.kiberpipa.net (verjetno nekje pozabljena točka).
Občasno se pokaže še četrta točka open.wlan-lj.net, na katero pa se moja točka ne poveže.

No, če se imena točk ne bodo pobirala je razprava o tem tako ali tako brezpredmetna.

Ne vem, če je pravo mesto za to, ampak hvala za odličen firmware in delo, ki ga vlagate vanj.

comment:13 Changed 9 years ago by mitar

Naša omrežja išče že OLSR ves čas in iz tega tudi rišemo grafe.

Se opravičujem, ampak za sedaj še nisem dobil dobrega argumenta, ki bi odtehtal prenašanje podatkov, ki ne nosijo neke pretirane informacije (razen tega, kakšen je okus Slovencev pri poimenovanju omrežij) in obremenjujejo omrežje, brez neke pametne možnosti obdelave teh podatkov. Torej ne moremo jih obdelovati po času recimo. Ni neke pretirane koristi. Vsaj jaz je ne vidim.

Razumem da je lahko zanimivo tako za radovednost, da malo gledaš okoli, ampak je še kaj več kot to?

Kot sem pa napisal že v #271 se lahko naredi neko bolj neodvisno orodje, ki uporablja naše omrežje za analizo in ne vem kaj še vse drugih omrežij. Sigurno bi lahko bilo takšno orodje zanimivo, mogoče celo zabavno, ampak vsaj za sedaj bi to razdelil, v dva koraka. Ta je prvi, #271 pa potem morebitno nadaljevanje.

comment:14 Changed 8 years ago by stefanb

  • Blocking changed from 662 to 662, 929

comment:15 Changed 6 years ago by kostko

  • Component changed from firmware to firmware/nodewatcher

comment:16 Changed 5 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

This has already been implemented in nodewatcher-agent, so a full wireless survey is done periodically (every 2 hours, as each survey interrupts wireless traffic for a bit) and reported.

Last edited 5 years ago by kostko (previous) (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.