Ticket #187 (closed: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

Za vse grafe dodati še druge časovne skale

Reported by: mitar Owned by: lukacu
Priority: major Milestone: 2.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Za vse grafe dodati še druge časovne skale, tako da bi bili na voljo trije:

 • zadnji dan
 • zadnji teden
 • zadnji mesec
 • zadnjega pol leta
 • od začetka meritve

Med njimi bi jaz preklapljal kar z JS, tako da bi zasedali enako prostora kot sedaj, le da bi imeli recimo pod grafom možnost preklopiti na druge skale.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by nejko

+1

comment:2 Changed 10 years ago by mitar

Lahko narediš grafe, bom jaz dodal JS?

comment:3 Changed 10 years ago by lukacu

Jaz bom pa linke oblikoval :)

comment:4 Changed 10 years ago by mitar

Kako smo mi fajn! :-)

comment:5 Changed 10 years ago by mitar

 • Description modified (diff)

Sedaj smo že malo starejši in bi tudi druge skale bile primerne.

comment:6 Changed 10 years ago by kostko

V kolikor bo ta sprememba izvedena bodo vsi trenutni grafi izbrisani. Prav tako možnost "od začetka meritve" ni mogoča, saj nimamo neskončno velikih RRA arhivov. Ostalo pa bo dodano.

comment:7 Changed 10 years ago by mitar

A nimaš tako, da za nekaj časa hraniš vse vzorce (na 5 minut)? Potem za daljše obdobje bi naredil recimo povprečje po urah. Za še daljše pa po dnevih? Torej bi imel tri sezname podatkov in iz njih bi risal grafe. A tega bi bilo preveč? Po mojem ne.

comment:8 Changed 10 years ago by kostko

Dela se točno tako kot si napisal, vendar vse z uporabo rrdtool in ne z ročnim pacanjem, računanjem in plotanjem. RRAji so fiksne velikosti. Prosim preberi dokumentacijo:

http://oss.oetiker.ch/rrdtool/

comment:9 Changed 10 years ago by kostko

 • Status changed from new to assigned
 • Owner changed from kostko to mitar

Generiranje grafov implementirano z revizijama [701] in [702]. Vsi grafi so sedaj resetirani, v templejtih je povsod nastavljeno da se kažejo zgolj grafi za trenutni dan (prefix day_). Ostali prefixi so navedeni v settings.py in znotraj templejtov dosegljivi preko klica metode graph.get_timespans.

comment:10 Changed 10 years ago by mitar

 • Status changed from assigned to accepted

comment:11 follow-up: ↓ 14 Changed 10 years ago by mitar

Kaj lahko še grafe na statistiki narediš preko graph objektov in potem tiste posebnosti (dodatno besedilo) dodaš v njihove template?

comment:12 Changed 10 years ago by mitar

Osnovo naredil z [707]. Je v redu ideja? Tako bi dve JS vrednosti, ki se bi spreminjali (subgraph in prefix) in iz nje generiral URL trenutnega grafa. Za sedaj sem naredil le za subgraph.

Ne vem, če sem uporabil pravile podatke iz modela za razne vrednosti.

comment:13 Changed 10 years ago by kostko

Malenkostni popravki z revizijo [709].

comment:14 in reply to: ↑ 11 Changed 10 years ago by kostko

Replying to mitar:

Kaj lahko še grafe na statistiki narediš preko graph objektov in potem tiste posebnosti (dodatno besedilo) dodaš v njihove template?

Implementirano z revizijo [710].

comment:15 Changed 10 years ago by mitar

 • Status changed from accepted to assigned
 • Owner changed from mitar to kostko

OK, vidim da bom potreboval še nekaj podatkov. Torej potrebujem računalniku prijazno ime grafa. Recimo graph.graph brez končnice datoteke bi bil primeren kandidat, mora pa ustrezati:

... must begin with a letter, and may contain only letters, digits, hyphens, underscores, colons, and periods.

Čeprav bi jaz tako pike kot dvopičja odstranil iz tega dovoljenega seznama, ker bo sicer JS delal zabavo.

In za grafe s podgrafi bi potreboval ime krovnega grafa v kontekstu podgrafov. Recimo pri kvaliteti povezave bi ime (title) krovnega grafa bil Link Quality, v kontekstu podgrafov pa Average Link Quality.

comment:16 Changed 10 years ago by kostko

 • Owner changed from kostko to mitar

Urejeno z revizijama [713] ter [714].

comment:17 Changed 10 years ago by mitar

 • Status changed from assigned to closed
 • Resolution set to fixed

Narejeno z [715].

comment:18 Changed 10 years ago by mitar

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

Optimist. :-)

comment:19 Changed 10 years ago by mitar

 • Owner changed from mitar to lukacu
 • Status changed from reopened to assigned

Narejeno z [716], [717], [718] in [719].

Potrebno je še oblikovati.

comment:20 Changed 10 years ago by mitar

 • Status changed from assigned to closed
 • Resolution set to fixed

Dogovorili smo se, da je za sedaj zadosti oblikovano.

comment:21 Changed 10 years ago by mitar

 • Milestone set to 2.0b

comment:22 Changed 9 years ago by lukacu

Oblikovanje časovne skale se nadaljuje v okviru #491.

Note: See TracTickets for help on using tickets.