Ticket #150 (new)

Opened 10 years ago

Last modified 4 years ago

Možnost uplodanja kompresirane datoteke

Reported by: mitar Owned by: mitar
Priority: major Milestone:
Component: other Version:
Keywords: Cc: Musti
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 201 Security sensitive: no

Description

Možnost uplodanja kompresirane datoteke kot priponke, katere vsebina se potem doda kot priponke. Na takšen način je potem enostavno naložiti več datotek hkrati.

Seveda bi to morala biti opcija pri uplodanju, tako da je možno naložiti tudi kompresirane datoteke same.

Tako bi morala biti tudi omejitev velikosti uploada v tem primeru drugačna.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by mitar

  • Blocked by set to 201

Verjetno bo potrebno malo spreminjati sam Trac oziroma vsaj s trenutno verzijo tega ne gre direktno. Nekaj ticketov na to temo: #2141, #6014 in #5404.

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

  • Cc Musti added

#685 je bil označen kot duplikat tega ticketa.

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

HTML5 podpira drag&drop priponke in tudi izbiro več priponk kar v brskalniku. Še vedno pa potrebujemo podporo za to v Tracu.

comment:4 Changed 8 years ago by mitar

  • Component changed from spletna stran to other

comment:5 Changed 7 years ago by mitar

Dobra bi bila tudi možnost različnih omejitev velikosti glede na uporabnike.

comment:6 Changed 6 years ago by mitar

I was thinking that this is probably doable through a Trac plugin. Plugin makes:

  • form area for attaching one file currently provided by Trac into a drag&drop area for dropping files
  • when a user drops files there, plugin submits all the files over Ajax over the same form which is displayed

comment:7 Changed 4 years ago by mitar

Drag&drop plugin for Trac now exists: http://trac-hacks.org/wiki/TracDragDropPlugin

Note: See TracTickets for help on using tickets.