Ticket #141 (new)

Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

Izboljšati spremljanje dogodkov točk

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Dodati možnost prijave na dogodke točk uporabnika. Trenutno je možno dodajati prijavo za posamezno točko in za vse točke. Bilo bi dobro, če bi šlo dodati prijavo za vse točke, ki jih ima preko nek uporabnik (torej ne le za svoje, ampak tudi le za svoje). Torej, lahko bi se prijavil:

  • na dogodke konkretne točke
  • na dogodke vseh točk konkretnega uporabnika
  • na dogodke vseh točk

Za vsako od teh možnosti bi lahko odkljukal katere tipe dogodkov želiš (torej jaz bi naokoli obrnil trenuten vmesnik, torej dodaš po en vnos za vsako točko oziroma skupino točk in tam izbereš kaj želiš).

Tako bi bilo dobro tudi RSS feede omogočiti, torej RSS feed, ki lahko dobi določene parametre, ki določajo katero od zgornjih možnosti želiš, da ti prikazuje (torej za vsako možnost, na katero se lahko prijaviš, lahko imaš tudi (le) RSS feed). Lahko bi imeli na koncu nekaj kot "RSS feed builder", ki bi bila podobna kot za prijavo, le da bi ti gradila RSS feed URL. (To bi lahko bilo v skupni formi, torej imaš formo, kjer izbereš skupino točk, katere dogodke in spodaj se ti izpisuje RSS feed URL. In potem če želiš, lahko še klikneš, da se na dano izbiro prijaviš.)

RSS feed naj bo strukturiran, ne le besedilo. Oziroma lahko je oboje (recimo description polje, ki je enako vsebini e-maila in potem za vsako vrednost še svoje neodvisno polje).

Bilo bi tudi dobro, da sistem ne pošilja večkrat obvestil za isti dogodek, če se prijave na dogodke slučajno prekrivajo.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.