{8} Active Tickets, Mine First (507 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Show all tickets owned by the logged in user in a group first.

Results (1 - 100 of 507)

1 2 3 4 5 6

Active Tickets (100 matches)

Ticket Summary Component Version Milestone Owner Status Created
#395 Izmeriti hitrost povezave pri različnem številu vmesnih točk other new 12/03/09
#946 Write a "get involved" page for new developers other mitar accepted 04/26/11
#1023 Node telemetry and telecontrol circuit with MSP430 telemetry Musti new 02/14/12
#214 IPv6 podpora za "backbone" promet firmware Next milestone kostko new 08/09/09
#90 Nastaviti mejo za RTS in fragmentacijo firmware mitar accepted 03/13/09
#116 Avtentikacija naj bo case-sensitive other mitar accepted 04/04/09
#150 Možnost uplodanja kompresirane datoteke other mitar new 05/30/09
#574 Možnost dostopa do točke z lokacije izven omrežja other new 05/04/10
#692 Create a tutorial for antenna construction other Musti assigned 07/23/10
#767 Razvoj solarne točke za postavitev v Mariboru hardware Musti new 09/11/10
#769 Router enclosures hardware Musti new 09/11/10
#800 Compare different node database/community networks mapping solutions nodewatcher/core kostko new 10/31/10
#802 Write/translate guide for using nodewatcher into your language other kostko new 10/31/10
#804 Research open wireless/community networks in your country other new 10/31/10
#808 Write a document/presentation explaining interaction between wireless and VPN in wlan ljubljana network other new 10/31/10
#811 Construct a WiFi mesh network weather station telemetry Musti new 10/31/10
#812 Prepare materials for sensor circuit workshop hardware Musti new 10/31/10
#815 Prepare materials for antenna construction workshop hardware Musti new 10/31/10
#818 Design an enclosure for our nodes, creatively hardware Musti new 10/31/10
#819 Get into the contact with open/community/wireless network/s in your area other new 11/01/10
#820 Contact open/community/wireless network/s around the world other new 11/01/10
#821 Present open/community/wireless network/s in your area in your class/workplace other new 11/01/10
#822 Conduct a feasibility study for solar powered WiFi nodes hardware Musti assigned 11/01/10
#824 Expand common routers' capabilities hardware Musti new 11/01/10
#826 Nadzor vhodnih vrat in predsobne luči hardware domen assigned 11/01/10
#834 Research existing approaches to an adopt-something donations schemes other new 11/03/10
#938 Lightning damage to routers hardware Musti new 04/14/11
#976 Wireless client sensor device hardware Musti new 06/11/11
#989 Test 8dB omni antenna performance in urban environment hardware Musti new 07/04/11
#1155 NASA high altitude experiment application hardware Musti new 10/30/13
#134 Routing do IPjev v omrežju, kamor je točka priklopljena, ni pravilen firmware 3.0b kostko assigned 04/23/09
#146 Omogočiti skrbnike glede na projekte nodewatcher/core 3.0b kostko assigned 05/26/09
#159 Seznam verzij imageov nodewatcher/modules 3.0b kostko new 06/03/09
#352 Med dogodke dodati tudi spremembe podatkov točke nodewatcher/modules 3.0b kostko new 11/10/09
#486 Za nekaj časa obdržati podatke o neznanih točkah v bazi nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/09/10
#488 Log opozoril povezanih s točko nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/16/10
#550 Opozorilo v primeru neujemanja nastavitve antenskega konektorja nodewatcher/modules 3.0b kostko new 04/24/10
#579 Odstranitev točke naj ne pobriše vseh podatkov o točki nodewatcher/core 3.0b kostko new 05/05/10
#609 Omogočiti uporabo nodewatcherja le za potrebe generiranja referenčne konfiguracije nodewatcher/modules 3.0b kostko new 05/21/10
#643 Posebna stran za mrtve točke nodewatcher/modules 3.0b kostko new 07/03/10
#644 Možnost narediti točko mrtvo nodewatcher/modules 3.0b kostko new 07/03/10
#697 Nadgraditi sistem sporočil uporabniku za Django 1.2 nodewatcher/modules 3.0b kostko new 07/25/10
#746 Ločiti informacije o opremi od image generatorja nodewatcher/core 3.0b kostko new 09/04/10
#748 Podpora za AP točke brez OLSR nodewatcher/core 3.0b kostko new 09/04/10
#757 Napisati navodila za delo s CSS nodewatcher/docs 3.0b lukacu new 09/04/10
#764 Možnost dinamičnega združevanja več vrednost v en graf nodewatcher/modules 3.0b kostko new 09/08/10
#828 Dodati tip točke za morebitne lokacije nodewatcher/modules 3.0b kostko new 11/03/10
#100 Razviti orodje ugotavljanja optimalnega meje fragmentacije in RTS firmware Ideas for the future kostko new 03/15/09
#101 Watchdog firmware Ideas for the future kostko new 03/18/09
#178 Dodati v ETX meritev VPN povezav tudi hitrost povezave other Ideas for the future kostko new 06/20/09
#258 Brezkontaktno napajanje točk na daljavo hardware Ideas for the future mitar new 09/17/09
#261 Razviti tanek kabel, ki se ga da speljati med oknom in njegovim okvirjem hardware Ideas for the future mitar new 09/18/09
#271 Poimenski seznam vidnih točk, ki še niso v meshu nodewatcher/core Ideas for the future kostko assigned 09/19/09
#301 Android OLSR aplikacija other Ideas for the future mitar new 10/16/09
#319 Zgraditi napravo za fotografiranje WiFi radijskega spektra hardware Ideas for the future mitar new 10/22/09
#359 Lociranje mobilnih točk s pomočjo omrežja other Ideas for the future new 11/13/09
#378 Napredno delovanje porta 25 navzven iz omrežja other Ideas for the future new 11/25/09
#393 Nov routing protokol firmware Ideas for the future kostko new 12/03/09
#400 IP telefonija v omrežju other Ideas for the future new 12/03/09
#418 Uporaba pametnih načinov razvrščanja in brezžičnega razpošiljanja paketkov firmware Ideas for the future kostko new 12/07/09
#450 Poskus zaznave motenj med točkami nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 12/31/09
#461 Dinamično prilagajanje fragmentacije kvaliteti povezave firmware Ideas for the future kostko new 01/26/10
#539 Android aplikacija za delanje panoramskih posnetkov other Ideas for the future new 04/21/10
#540 Aplikacija za Android, ki te usmerja k najbližji točki omrežja other Ideas for the future new 04/21/10
#608 Na nalepke dodati QR kodo nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 05/21/10
#614 Igrica v wlan slovenija logotipu other Ideas for the future lukacu new 05/22/10
#616 Uporaba geo podatkov other Ideas for the future new 05/23/10
#620 Tool for displaying problems in ISPs' operation other Ideas for the future new 05/25/10
#662 Vizualizacija števila omrežij v okolici po točkah nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 07/11/10
#689 Umestitev panoramskih posnetkov v Google StreetView nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 07/23/10
#710 Visualization of network topology through time and 3D nodewatcher/modules Ideas for the future kostko new 07/31/10
#738 Import of old collected node measurements into new archive system nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 08/30/10
#768 Balloon wireless node hardware Ideas for the future Musti new 09/11/10
#783 Detekcija in analiza izpadov točk nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 10/14/10
#785 Dodati na točko mikrofon telemetry Ideas for the future Musti new 10/15/10
#793 Digitalni display, ki ga lahko krmili preko omrežja hardware Ideas for the future Musti new 10/21/10
#810 Evaluate/design/construct an info kiosk with mesh capabilities hardware Ideas for the future Musti new 10/31/10
#816 Create tutorial comics on how to participate in the network other Ideas for the future new 10/31/10
#823 Find an effective way how to visualize temperature data nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 11/01/10
#825 Merjenje porabe elektrike z brezžičnim routerjem telemetry Ideas for the future Musti new 11/01/10
#833 Adopt-a-node system for network nodes nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 11/03/10
#995 Power unit for routers to connect them to city lights hardware Ideas for the future Musti new 07/18/11
#1147 BISmark monitoring home wireless network performance firmware Ideas for the future kostko new 10/02/13
#117 Sporočanje loada, porabe pomnilnika in števila procesov nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/04/09
#123 Avtomatično nadgrajevanje točk firmware Next milestone kostko new 04/07/09
#132 Stestirati priklop naprave na serijski port Fonere hardware Next milestone Musti assigned 04/19/09
#141 Izboljšati spremljanje dogodkov točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/29/09
#161 Opozorilo točke, ko obstaja nujna novejša verzija imagea nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/03/09
#195 Dodati graf količine prometa znotraj omrežja nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/29/09
#266 Možnost dobiti konfiguracijo tudi, če ne nastaviš tipa opreme točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/18/09
#288 Na grafe prenosa podatkov dodati tudi skupno količino prenešenih podatkov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/13/09
#295 Razmisliti o prehodu na Babel ali B.A.T.M.A.N. firmware Next milestone kostko new 10/14/09
#296 Dodati filtriranje nezaželjenih oglaševanj podomrežij firmware Next milestone kostko new 10/14/09
#299 Ponavljanje obvestil o stanju oziroma opozoril točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 10/14/09
#308 Omogočiti GeoRSS s podatki točk nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/19/09
#323 Poenostaviti registracijo mobilne točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/25/09
#328 Node data matrix comparison module for nodewatcher nodewatcher/modules Next milestone assigned 10/29/09
#329 Overview of used IP space module nodewatcher/modules Next milestone assigned 10/29/09
#330 Narediti stran s seznamom sodelujočih projektov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/29/09
#337 QOS uporabnikom prijavljenim na točko firmware Next milestone kostko new 11/02/09
1 2 3 4 5 6
Note: See TracReports for help on using and creating reports.