{6} All Tickets by Milestone (Including Closed) (1198 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (1 - 100 of 1198)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Next milestone (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Priority Owner Modified
#214 IPv6 podpora za "backbone" promet firmware new critical kostko 04/03/11
#266 Možnost dobiti konfiguracijo tudi, če ne nastaviš tipa opreme točke nodewatcher/modules new major kostko 09/01/15
#754 Omogočiti iskanje po bazi točk nodewatcher/core new major kostko 03/15/11
#732 Dodati podporo za router D-link dir-600 A1 nodewatcher/devices new major kostko 08/31/15
#328 Node data matrix comparison module for nodewatcher nodewatcher/modules assigned major 02/26/14
#365 Pri prikazovanju sporočila, ko točka izgubi povezavo, upoštevati druga peerana omrežja firmware new major kostko 10/16/13
#642 Nepotrebni grafi se naj brišejo nodewatcher/modules new major kostko 08/31/15
#790 Omogočiti avtomatično zmanjševanje oddajne moči za usmerjene povezave firmware new major kostko 10/19/10
#654 If a user comes over an unregister node to the node database, invite to register it nodewatcher/modules new major kostko 10/24/13
#161 Opozorilo točke, ko obstaja nujna novejša verzija imagea nodewatcher/modules new major kostko 08/31/15
#542 Event when MAC address changes nodewatcher/modules new major kostko 08/31/15
#299 Ponavljanje obvestil o stanju oziroma opozoril točke nodewatcher/core new major kostko 02/04/12
#195 Dodati graf količine prometa znotraj omrežja nodewatcher/modules new major kostko 10/16/13
#344 Možnost registracije IPjev znotraj podomrežja točke nodewatcher/core new major kostko 06/24/13
#538 Quick form for node registration nodewatcher/core new major kostko 10/17/13
#117 Sporočanje loada, porabe pomnilnika in števila procesov nodewatcher/core new major kostko 09/03/10
#446 nodewatcher drone firmware new major kostko 10/14/13
#680 V primeru zaznanega crashloga ustvariti dogodek nodewatcher/modules new major kostko 10/16/13
#624 Check our English translations other assigned major Bebe 10/14/13
#693 Odstraniti IP iz tabele na seznamu točk nodewatcher/core new major kostko 04/03/11
#565 nodeupgrade naj poskusi prvo preko uplinka firmware new major mitar 08/31/15
#755 Objaviti iskanje po bazi točk kot OpenSearch nodewatcher/core new major kostko 11/01/10
#556 Opozorilo v kolikor so na točki nameščeni paketi, ki niso nastavljeni nodewatcher/modules new major kostko 10/16/13
#679 Sporočati morebitne crashloge strežniku nodewatcher/agent new major kostko 08/31/15
#563 Spremljanje sprememb vtime vnosov v tc in opozarjanje nodewatcher/core new major kostko 09/03/10
#974 Support IEEE 802.1X/EAP authentication for WAN uplink firmware new major kostko 04/12/16
#501 Dodati podporo za MikroTik v nodeupgrade firmware accepted major mitar 10/14/13
#627 Enable IP pool renumbering nodewatcher/core new major kostko 08/31/15
#660 Merjenje temperature z dostopno točko (digitemp) firmware assigned major Musti 10/14/13
#803 Translate nodewatcher into your language other new major 03/15/11
#499 Oblikovati topologijo omrežja nodewatcher/modules new major lukacu 08/31/15
#584 Preko WAN porta poganjati OLSR firmware assigned major mitar 10/14/13
#631 Dodati več feedov nodewatcher/modules new major mitar 08/31/15
#729 Preprečitev nalaganja firmwarea na napačen router firmware new major kostko 08/31/15
#597 Zgodovina sprememb topologije omrežja nodewatcher/core new major kostko 12/15/13
#583 Twitter dogodek, če se točka nadgradi v točko z zunanjo anteno nodewatcher/extra new major mitar 10/14/13
#611 Monitor naj zaznava tudi subnete oglaševane po omrežju enake svojim nodewatcher/core new major kostko 09/03/10
#602 Vzporedno poganjanje dveh routing protokolov firmware new major kostko 04/03/11
#549 Dodati opozorilo, če točka s solar paketom ne sporoča podatkov nodewatcher/modules new major kostko 08/31/15
#457 Plotting signal coverage on node map nodewatcher/modules assigned major 09/23/14
#364 Dodati registracijo peeranih omrežij nodewatcher/modules new major kostko 10/16/13
#295 Razmisliti o prehodu na Babel ali B.A.T.M.A.N. firmware new major kostko 06/24/13
#653 Omogočiti lažjo registracijo neregistriranih točk nodewatcher/core new major kostko 08/31/15
#760 Na solar graf dodati tudi moč nodewatcher/modules new major kostko 06/24/13
#474 Grupirati točke na grafu topologije nodewatcher/core new major kostko 09/03/10
#560 Dinamični DNS za uporabnike other new major 10/14/13
#388 Dodati podporo za več routerjev na eni točki/lokaciji firmware new major kostko 08/31/15
#385 Vpeljati ljudem razumljivejše metrike nodewatcher/modules new major kostko 10/14/13
#780 Nodes of interest - potencialne točke nodewatcher/modules new major kostko 10/14/13
#610 Omogočiti razreševanje subnet konfliktov nodewatcher/core new major kostko 08/31/15
#850 Modify output frequency of Ubiquiti equipment for use in HAM frequency range firmware new major kostko 08/31/15
#617 OLSR plugin oarprefresh firmware new major kostko 10/16/13
#330 Narediti stran s seznamom sodelujočih projektov nodewatcher/modules new major kostko 10/14/13
#676 Onemogočiti sistemsko serijsko konzolo na Foneri firmware assigned major Musti 10/14/13
#507 Dodati možnost različnih WiFi vmesnikov na enakih sistemih nodewatcher/core new major kostko 05/17/14
#399 Support export of data in the database in other formats nodewatcher/modules new major kostko 02/26/14
#296 Dodati filtriranje nezaželjenih oglaševanj podomrežij firmware new major kostko 12/11/10
#545 HMAC signing of nodewatcher data nodewatcher/agent assigned major 02/26/14
#453 Omogočiti skupne grafe na lokaciji z več routerji nodewatcher/core new major kostko 08/31/15
#625 Service discovery firmware new major kostko 09/03/10
#759 Setup node DHCP to advertise .wlan search domain nodewatcher/modules new major kostko 08/31/15
#141 Izboljšati spremljanje dogodkov točk nodewatcher/core new major kostko 09/03/10
#329 Overview of used IP space module nodewatcher/modules assigned major 04/03/17
#490 Možnost skrivanja in premikanja grafov nodewatcher/core new major kostko 09/03/10
#375 LAN dostop na WAN vmesniku wifi routerja firmware new major kostko 06/24/13
#308 Omogočiti GeoRSS s podatki točk nodewatcher/modules new major kostko 10/14/13
#288 Na grafe prenosa podatkov dodati tudi skupno količino prenešenih podatkov nodewatcher/modules new major kostko 08/31/15
#398 Testiranje obstoja routing loopov nodewatcher/modules new major kostko 10/16/13
#595 Publish our packages offically in OpenWRT distribution other assigned major valentt 09/26/13
#123 Avtomatično nadgrajevanje točk firmware new major kostko 02/05/11
#517 Zbirati in obdelati OpenIMP podatke o delovanju omrežja nodewatcher/core new major kostko 09/03/10
#952 Support for PC Engines firmware new major kostko 10/15/13
#387 Vidnost zunanjih IP številk točk nodewatcher/core new major kostko 10/18/13
#470 assertion skripta firmware new major kostko 09/03/10
#337 QOS uporabnikom prijavljenim na točko firmware new major kostko 08/31/15
#781 Javni in zasebni komentarji točk nodewatcher/modules new major kostko 10/14/13
#508 Podpreti MikroTik RB411AH image generator assigned major mitar 10/14/13
#763 Omogočiti združevanje novih grafov s starimi nodewatcher/core new major kostko 09/08/10
#587 Virtual host proxy za HTTP vsebine other new major mitar 03/14/11
#323 Poenostaviti registracijo mobilne točke nodewatcher/modules new major kostko 10/15/13
#690 Objaviti podatke o točkah v Google Maps other new major kostko 10/16/13
#533 Možnost začasnega izklopa uporabnikov firmware new major kostko 09/03/10
#593 Razširiti možnosti izbrane opreme na točki nodewatcher/core new major kostko 08/31/15
#762 Grafom omogočiti dodajanje dodatnih informacij preko vmesnika nodewatcher/core new major kostko 09/08/10
#132 Stestirati priklop naprave na serijski port Fonere hardware assigned major Musti 10/14/13
#467 Poganjati programe na točkah pod posebnimi sistemskimi uporabniki firmware new major kostko 09/03/10
#981 Nodewatcher owserver / owget module nodewatcher/modules new major kostko 08/31/15
#701 Pri pripravi dumpa baze se naj nekateri podatki randomizirajo nodewatcher/core new major kostko 08/31/15
#564 Merjenje časa prikaza obvestila o nepovezanosti v omrežje nodewatcher/agent new major kostko 10/16/13
#417 Pogledati in nastaviti količino beaconov po točkah firmware accepted major mitar 10/14/13
#1157 BATMAN module for nodewatcher 3.0 nodewatcher/modules new major kostko 11/09/13
#1330 Allow users to request rendering only of one partial nodewatcher/core new normal kostko 08/06/15
#1175 A message about reduced behavior if only AP or ad-hoc mode is available on the node. nodewatcher/modules new normal kostko 01/20/14
#1173 Replacing mesh interface with AP interface on Linksys WRT54GL firmware new normal kostko 01/20/14
#1064 Random password are not really random nodewatcher/frontend new normal kostko 08/31/15
#1112 Temperature sensor monitoring on nodes telemetry new normal Musti 10/15/13
#1187 IPv6 support for Tunneldigger tunneldigger assigned normal 05/21/17
#1007 Collaboration with FRESNEL nodewatcher/extra new normal kostko 09/17/11
#1127 Prepare script fails to suggest needed packages for build firmware new normal kostko 07/31/13
#189 Na statistiki omrežja narediti graf skupnega prenosa podatkov v peering omrežja nodewatcher/modules new normal kostko 08/01/13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracReports for help on using and creating reports.