{5} Accepted, Active Tickets by Owner (Full Description) (13 matches)

List tickets accepted, group by ticket owner. This report demonstrates the use of full-row display.

kostko (1 match)

Ticket Summary Component Version Milestone Created
Description
#1260 Loading the list of 1000 nodes takes too long nodewatcher/modules 3.0b 12/06/14

In 3.0b, loading the list of 1000 nodes takes more than a second. This is unacceptable.


lukacu (1 match)

Ticket Summary Component Version Milestone Created
Description
#257 Make web widget with network statistics other Ideas for the future 09/17/09

It would be useful to have a web widget which users would be able to put on their web page, signatures on forums, Facebook profile, maybe even iGoogle.

Widget would display number of users connected until now, connected today and currently, number of active nodes and maybe other statistics.

Node maintainers could have special widget which would should statistics also for (all) their nodes.


lynxis (1 match)

Ticket Summary Component Version Milestone Created
Description
#1410 client: old l2tp tunnels blocks the client from creating a new tunnel tunneldigger 04/14/16

I'm not sure, how this happens yet, but this happens on a full blown debian as *client*.

Problem: An old l2tp tunnel is still known to the kernel, l2tp client tries to create another tunnel with the same tunnel id, what's forbidden. Tunnel ids must be unique on the system?

td-client: Unable to create local L2TP tunnel!

linux: 3.13.0-77-generic #121-Ubuntu SMP Wed Jan 20 10:50:42 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux


matevzmihalic (1 match)

Ticket Summary Component Version Milestone Created
Description
#1027 Implement web shop for router kits other 03/30/12

For web site we got an idea to have a simple web shop for kits of preinstalled routers with antennas. Because we are buying larger quantities of devices we get them at a lower price and we could provide them at those devices further to people interested in joining the network. This is also important for people to deploy nodes in rural areas where there might be nobody else who already deployed a node. So providing them with a prepared kit ready to mount would help them greatly.

We are using Django CMS for website so probably Django Shop would be a good match for it. But also other applications could be possible if they can be integrated with Django CMS (or Django in general). Also Slovenian payment options should be probably implemented to improve user experience.


mitar (9 matches)

Ticket Summary Component Version Milestone Created
Description
#946 Write a "get involved" page for new developers other 04/26/11

We should write a wiki page describing how to get involved with wlan slovenija development. I propose GetInvolved.


#90 Nastaviti mejo za RTS in fragmentacijo firmware 03/13/09

Nastaviti mejo za RTS? na 250 in fragmentacijo? na 512. (Popravek: spodaj so navedene nove vrednosti.)

Pred tem je potrebno preveriti podprtost tega na routerjih?.


#116 Avtentikacija naj bo case-sensitive other 04/04/09

Avtentikacija naj bo case-insensitive na Tracu, tako da je usklajena z bazo točk.

Torej Trac si naj zapomni case, ampak za prijavo in registracijo naj gleda case-insensitive. ignore_auth_case zato ni primeren.


#417 Pogledati in nastaviti količino beaconov po točkah firmware Next milestone 12/06/09

Pogledati in nastaviti količino beaconov po točkah, saj sem izvedel, da je lahko kdaj količina le-teh zaradi napak v nastavitvah ali driverjih veliko prevelika. Za te meritve se lahko uporabi horst.

Nekaj več o tem, se lahko najde tu.


#501 Dodati podporo za MikroTik v nodeupgrade firmware Next milestone 03/31/10

Dodati podporo za MikroTik routerje v nodeupgrade.


#31 Napisati je potrebno dokument kako flashati other 02/19/09

Dokument naj bi se nahajal na naslednji povezavi, ki je navedena tudi v e-mailu, ki ga pošlje image generator:

http://wlan-lj.net/wiki/Navodila/Flashing

Opisoval naj bi kako se flasha različne točke s pomočjo naših skript (tisto za Fonero? je tudi še potrebno napisati, saj je bolj komplicirano).


#97 Dodati backlinke other 03/15/09

Dodati backlinke na wiki, tako da se ve, katere strani vse kažejo na trenutno stran.


#140 Povezave na pregled točk naj bodo označene kot notranje other 04/29/09

Povezave na pregled točk naj bodo označene kot notranje na spletni strani.


#215 Dodati dokumentacijo za dodatne pakete other 08/10/09

Sedaj ko je mogoče izbirati dodatne pakete pri posameznem nodeu, bi bilo fino imeti na wikiju dokumentirano (in potem ustrezno polinkano iz forme) za kaj se kakšen izmed paketov uporablja.


Note: See TracReports for help on using and creating reports.