{2} Active Tickets by Version (507 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Results (1 - 100 of 507)

1 2 3 4 5 6
Ticket Summary Component Milestone Owner Status Created
#214 IPv6 podpora za "backbone" promet firmware Next milestone kostko new 08/09/09
#946 Write a "get involved" page for new developers other mitar accepted 04/26/11
#1023 Node telemetry and telecontrol circuit with MSP430 telemetry Musti new 02/14/12
#90 Nastaviti mejo za RTS in fragmentacijo firmware mitar accepted 03/13/09
#100 Razviti orodje ugotavljanja optimalnega meje fragmentacije in RTS firmware Ideas for the future kostko new 03/15/09
#101 Watchdog firmware Ideas for the future kostko new 03/18/09
#116 Avtentikacija naj bo case-sensitive other mitar accepted 04/04/09
#117 Sporočanje loada, porabe pomnilnika in števila procesov nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/04/09
#123 Avtomatično nadgrajevanje točk firmware Next milestone kostko new 04/07/09
#132 Stestirati priklop naprave na serijski port Fonere hardware Next milestone Musti assigned 04/19/09
#134 Routing do IPjev v omrežju, kamor je točka priklopljena, ni pravilen firmware 3.0b kostko assigned 04/23/09
#141 Izboljšati spremljanje dogodkov točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/29/09
#146 Omogočiti skrbnike glede na projekte nodewatcher/core 3.0b kostko assigned 05/26/09
#150 Možnost uplodanja kompresirane datoteke other mitar new 05/30/09
#159 Seznam verzij imageov nodewatcher/modules 3.0b kostko new 06/03/09
#161 Opozorilo točke, ko obstaja nujna novejša verzija imagea nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/03/09
#178 Dodati v ETX meritev VPN povezav tudi hitrost povezave other Ideas for the future kostko new 06/20/09
#195 Dodati graf količine prometa znotraj omrežja nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/29/09
#258 Brezkontaktno napajanje točk na daljavo hardware Ideas for the future mitar new 09/17/09
#261 Razviti tanek kabel, ki se ga da speljati med oknom in njegovim okvirjem hardware Ideas for the future mitar new 09/18/09
#266 Možnost dobiti konfiguracijo tudi, če ne nastaviš tipa opreme točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/18/09
#271 Poimenski seznam vidnih točk, ki še niso v meshu nodewatcher/core Ideas for the future kostko assigned 09/19/09
#288 Na grafe prenosa podatkov dodati tudi skupno količino prenešenih podatkov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/13/09
#295 Razmisliti o prehodu na Babel ali B.A.T.M.A.N. firmware Next milestone kostko new 10/14/09
#296 Dodati filtriranje nezaželjenih oglaševanj podomrežij firmware Next milestone kostko new 10/14/09
#299 Ponavljanje obvestil o stanju oziroma opozoril točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 10/14/09
#301 Android OLSR aplikacija other Ideas for the future mitar new 10/16/09
#308 Omogočiti GeoRSS s podatki točk nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/19/09
#319 Zgraditi napravo za fotografiranje WiFi radijskega spektra hardware Ideas for the future mitar new 10/22/09
#323 Poenostaviti registracijo mobilne točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/25/09
#328 Node data matrix comparison module for nodewatcher nodewatcher/modules Next milestone assigned 10/29/09
#329 Overview of used IP space module nodewatcher/modules Next milestone assigned 10/29/09
#330 Narediti stran s seznamom sodelujočih projektov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/29/09
#337 QOS uporabnikom prijavljenim na točko firmware Next milestone kostko new 11/02/09
#344 Možnost registracije IPjev znotraj podomrežja točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/07/09
#352 Med dogodke dodati tudi spremembe podatkov točke nodewatcher/modules 3.0b kostko new 11/10/09
#359 Lociranje mobilnih točk s pomočjo omrežja other Ideas for the future new 11/13/09
#364 Dodati registracijo peeranih omrežij nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/16/09
#365 Pri prikazovanju sporočila, ko točka izgubi povezavo, upoštevati druga peerana omrežja firmware Next milestone kostko new 11/16/09
#375 LAN dostop na WAN vmesniku wifi routerja firmware Next milestone kostko new 11/23/09
#378 Napredno delovanje porta 25 navzven iz omrežja other Ideas for the future new 11/25/09
#385 Vpeljati ljudem razumljivejše metrike nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/30/09
#387 Vidnost zunanjih IP številk točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 12/01/09
#388 Dodati podporo za več routerjev na eni točki/lokaciji firmware Next milestone kostko new 12/01/09
#393 Nov routing protokol firmware Ideas for the future kostko new 12/03/09
#395 Izmeriti hitrost povezave pri različnem številu vmesnih točk other new 12/03/09
#398 Testiranje obstoja routing loopov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/03/09
#399 Support export of data in the database in other formats nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/03/09
#400 IP telefonija v omrežju other Ideas for the future new 12/03/09
#417 Pogledati in nastaviti količino beaconov po točkah firmware Next milestone mitar accepted 12/06/09
#418 Uporaba pametnih načinov razvrščanja in brezžičnega razpošiljanja paketkov firmware Ideas for the future kostko new 12/07/09
#446 nodewatcher drone firmware Next milestone kostko new 12/28/09
#450 Poskus zaznave motenj med točkami nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 12/31/09
#453 Omogočiti skupne grafe na lokaciji z več routerji nodewatcher/core Next milestone kostko new 01/08/10
#457 Plotting signal coverage on node map nodewatcher/modules Next milestone assigned 01/15/10
#461 Dinamično prilagajanje fragmentacije kvaliteti povezave firmware Ideas for the future kostko new 01/26/10
#467 Poganjati programe na točkah pod posebnimi sistemskimi uporabniki firmware Next milestone kostko new 02/01/10
#470 assertion skripta firmware Next milestone kostko new 02/02/10
#474 Grupirati točke na grafu topologije nodewatcher/core Next milestone kostko new 02/22/10
#486 Za nekaj časa obdržati podatke o neznanih točkah v bazi nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/09/10
#488 Log opozoril povezanih s točko nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/16/10
#490 Možnost skrivanja in premikanja grafov nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/17/10
#499 Oblikovati topologijo omrežja nodewatcher/modules Next milestone lukacu new 03/27/10
#501 Dodati podporo za MikroTik v nodeupgrade firmware Next milestone mitar accepted 03/31/10
#507 Dodati možnost različnih WiFi vmesnikov na enakih sistemih nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/02/10
#508 Podpreti MikroTik RB411AH image generator Next milestone mitar assigned 04/02/10
#517 Zbirati in obdelati OpenIMP podatke o delovanju omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/10/10
#533 Možnost začasnega izklopa uporabnikov firmware Next milestone kostko new 04/16/10
#538 Quick form for node registration nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/20/10
#539 Android aplikacija za delanje panoramskih posnetkov other Ideas for the future new 04/21/10
#540 Aplikacija za Android, ki te usmerja k najbližji točki omrežja other Ideas for the future new 04/21/10
#542 Event when MAC address changes nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/22/10
#545 HMAC signing of nodewatcher data nodewatcher/agent Next milestone assigned 04/23/10
#549 Dodati opozorilo, če točka s solar paketom ne sporoča podatkov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/24/10
#550 Opozorilo v primeru neujemanja nastavitve antenskega konektorja nodewatcher/modules 3.0b kostko new 04/24/10
#556 Opozorilo v kolikor so na točki nameščeni paketi, ki niso nastavljeni nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/25/10
#560 Dinamični DNS za uporabnike other Next milestone new 04/27/10
#563 Spremljanje sprememb vtime vnosov v tc in opozarjanje nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/27/10
#564 Merjenje časa prikaza obvestila o nepovezanosti v omrežje nodewatcher/agent Next milestone kostko new 04/28/10
#565 nodeupgrade naj poskusi prvo preko uplinka firmware Next milestone mitar new 04/29/10
#574 Možnost dostopa do točke z lokacije izven omrežja other new 05/04/10
#579 Odstranitev točke naj ne pobriše vseh podatkov o točki nodewatcher/core 3.0b kostko new 05/05/10
#583 Twitter dogodek, če se točka nadgradi v točko z zunanjo anteno nodewatcher/extra Next milestone mitar new 05/10/10
#584 Preko WAN porta poganjati OLSR firmware Next milestone mitar assigned 05/10/10
#587 Virtual host proxy za HTTP vsebine other Next milestone mitar new 05/11/10
#593 Razširiti možnosti izbrane opreme na točki nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/15/10
#595 Publish our packages offically in OpenWRT distribution other Next milestone valentt assigned 05/15/10
#597 Zgodovina sprememb topologije omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/16/10
#602 Vzporedno poganjanje dveh routing protokolov firmware Next milestone kostko new 05/16/10
#608 Na nalepke dodati QR kodo nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 05/21/10
#609 Omogočiti uporabo nodewatcherja le za potrebe generiranja referenčne konfiguracije nodewatcher/modules 3.0b kostko new 05/21/10
#610 Omogočiti razreševanje subnet konfliktov nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/21/10
#611 Monitor naj zaznava tudi subnete oglaševane po omrežju enake svojim nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/21/10
#614 Igrica v wlan slovenija logotipu other Ideas for the future lukacu new 05/22/10
#616 Uporaba geo podatkov other Ideas for the future new 05/23/10
#617 OLSR plugin oarprefresh firmware Next milestone kostko new 05/24/10
#620 Tool for displaying problems in ISPs' operation other Ideas for the future new 05/25/10
#624 Check our English translations other Next milestone Bebe assigned 06/01/10
#625 Service discovery firmware Next milestone kostko new 06/01/10
#627 Enable IP pool renumbering nodewatcher/core Next milestone kostko new 06/03/10
1 2 3 4 5 6
Note: See TracReports for help on using and creating reports.