{14} Nodewatcher tickets (245 matches)

Open Nodewatcher tickets.

Results (1 - 100 of 245)

1 2 3
Ticket Summary Component Version Milestone Owner Status Created
#1260 Loading the list of 1000 nodes takes too long nodewatcher/modules 3.0b kostko accepted 12/06/14
#328 Node data matrix comparison module for nodewatcher nodewatcher/modules Next milestone assigned 10/29/09
#457 Plotting signal coverage on node map nodewatcher/modules Next milestone assigned 01/15/10
#1030 nodewatcher instalation/configuration wizard nodewatcher/modules Next milestone assigned 03/30/12
#545 HMAC signing of nodewatcher data nodewatcher/agent Next milestone assigned 04/23/10
#1189 Add real-time (push) support to Datastream API nodewatcher/modules Next milestone assigned 02/26/14
#1160 Still store all raw data from nodes in datastream nodewatcher/modules 3.0b kostko assigned 11/22/13
#1294 Experience deploying nodewatcher 3.0 development instance nodewatcher/docs 3.0b assigned 03/22/15
#271 Poimenski seznam vidnih točk, ki še niso v meshu nodewatcher/core Ideas for the future kostko assigned 09/19/09
#146 Omogočiti skrbnike glede na projekte nodewatcher/core 3.0b kostko assigned 05/26/09
#329 Overview of used IP space module nodewatcher/modules Next milestone assigned 10/29/09
#859 Integrated link planner nodewatcher/modules Next milestone assigned 12/05/10
#1336 Known issues with client-side graphs drawing nodewatcher/modules Next milestone mitar assigned 08/30/15
#757 Napisati navodila za delo s CSS nodewatcher/docs 3.0b lukacu new 09/04/10
#748 Podpora za AP točke brez OLSR nodewatcher/core 3.0b kostko new 09/04/10
#550 Opozorilo v primeru neujemanja nastavitve antenskega konektorja nodewatcher/modules 3.0b kostko new 04/24/10
#746 Ločiti informacije o opremi od image generatorja nodewatcher/core 3.0b kostko new 09/04/10
#697 Nadgraditi sistem sporočil uporabniku za Django 1.2 nodewatcher/modules 3.0b kostko new 07/25/10
#488 Log opozoril povezanih s točko nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/16/10
#159 Seznam verzij imageov nodewatcher/modules 3.0b kostko new 06/03/09
#710 Visualization of network topology through time and 3D nodewatcher/modules Ideas for the future kostko new 07/31/10
#689 Umestitev panoramskih posnetkov v Google StreetView nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 07/23/10
#738 Import of old collected node measurements into new archive system nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 08/30/10
#783 Detekcija in analiza izpadov točk nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 10/14/10
#823 Find an effective way how to visualize temperature data nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 11/01/10
#833 Adopt-a-node system for network nodes nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 11/03/10
#117 Sporočanje loada, porabe pomnilnika in števila procesov nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/04/09
#141 Izboljšati spremljanje dogodkov točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/29/09
#161 Opozorilo točke, ko obstaja nujna novejša verzija imagea nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/03/09
#195 Dodati graf količine prometa znotraj omrežja nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/29/09
#644 Možnost narediti točko mrtvo nodewatcher/modules 3.0b kostko new 07/03/10
#662 Vizualizacija števila omrežij v okolici po točkah nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 07/11/10
#608 Na nalepke dodati QR kodo nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 05/21/10
#643 Posebna stran za mrtve točke nodewatcher/modules 3.0b kostko new 07/03/10
#486 Za nekaj časa obdržati podatke o neznanih točkah v bazi nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/09/10
#330 Narediti stran s seznamom sodelujočih projektov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/29/09
#755 Objaviti iskanje po bazi točk kot OpenSearch nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/04/10
#450 Poskus zaznave motenj med točkami nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 12/31/09
#344 Možnost registracije IPjev znotraj podomrežja točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/07/09
#364 Dodati registracijo peeranih omrežij nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/16/09
#385 Vpeljati ljudem razumljivejše metrike nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/30/09
#387 Vidnost zunanjih IP številk točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 12/01/09
#398 Testiranje obstoja routing loopov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/03/09
#399 Support export of data in the database in other formats nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/03/09
#453 Omogočiti skupne grafe na lokaciji z več routerji nodewatcher/core Next milestone kostko new 01/08/10
#1400 Can't choose mesh mode for backbone node nodewatcher/extra kostko new 01/19/16
#474 Grupirati točke na grafu topologije nodewatcher/core Next milestone kostko new 02/22/10
#490 Možnost skrivanja in premikanja grafov nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/17/10
#499 Oblikovati topologijo omrežja nodewatcher/modules Next milestone lukacu new 03/27/10
#507 Dodati možnost različnih WiFi vmesnikov na enakih sistemih nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/02/10
#517 Zbirati in obdelati OpenIMP podatke o delovanju omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/10/10
#538 Quick form for node registration nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/20/10
#542 Event when MAC address changes nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/22/10
#732 Dodati podporo za router D-link dir-600 A1 nodewatcher/devices Next milestone kostko new 08/20/10
#549 Dodati opozorilo, če točka s solar paketom ne sporoča podatkov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/24/10
#556 Opozorilo v kolikor so na točki nameščeni paketi, ki niso nastavljeni nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/25/10
#563 Spremljanje sprememb vtime vnosov v tc in opozarjanje nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/27/10
#564 Merjenje časa prikaza obvestila o nepovezanosti v omrežje nodewatcher/agent Next milestone kostko new 04/28/10
#583 Twitter dogodek, če se točka nadgradi v točko z zunanjo anteno nodewatcher/extra Next milestone mitar new 05/10/10
#593 Razširiti možnosti izbrane opreme na točki nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/15/10
#597 Zgodovina sprememb topologije omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/16/10
#610 Omogočiti razreševanje subnet konfliktov nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/21/10
#693 Odstraniti IP iz tabele na seznamu točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/23/10
#323 Poenostaviti registracijo mobilne točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/25/09
#609 Omogočiti uporabo nodewatcherja le za potrebe generiranja referenčne konfiguracije nodewatcher/modules 3.0b kostko new 05/21/10
#680 V primeru zaznanega crashloga ustvariti dogodek nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/21/10
#679 Sporočati morebitne crashloge strežniku nodewatcher/agent Next milestone kostko new 07/21/10
#308 Omogočiti GeoRSS s podatki točk nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/19/09
#654 If a user comes over an unregister node to the node database, invite to register it nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/07/10
#653 Omogočiti lažjo registracijo neregistriranih točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/07/10
#299 Ponavljanje obvestil o stanju oziroma opozoril točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 10/14/09
#701 Pri pripravi dumpa baze se naj nekateri podatki randomizirajo nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/28/10
#828 Dodati tip točke za morebitne lokacije nodewatcher/modules 3.0b kostko new 11/03/10
#754 Omogočiti iskanje po bazi točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/04/10
#642 Nepotrebni grafi se naj brišejo nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/03/10
#759 Setup node DHCP to advertise .wlan search domain nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/07/10
#760 Na solar graf dodati tudi moč nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/07/10
#762 Grafom omogočiti dodajanje dodatnih informacij preko vmesnika nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/08/10
#763 Omogočiti združevanje novih grafov s starimi nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/08/10
#780 Nodes of interest - potencialne točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/09/10
#781 Javni in zasebni komentarji točk nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/09/10
#981 Nodewatcher owserver / owget module nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/23/11
#1157 BATMAN module for nodewatcher 3.0 nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/09/13
#1295 Support for brcm2708 platform nodewatcher/devices kostko new 03/27/15
#1307 Report the status of switch ports nodewatcher/agent kostko new 05/21/15
#1356 Nodewatcher default page ideas nodewatcher/frontend new 09/02/15
#1367 Nodewatcher UI has too much white space nodewatcher/frontend new 09/14/15
#1378 RAspberry Pi does not start tuneldigger nodewatcher/devices kostko new 09/30/15
#1381 Nanostation Loco M2 profile missing some defaults nodewatcher/extra kostko new 10/01/15
#1384 Better statistics page nodewatcher/modules kostko new 10/07/15
#1387 Nodewatcher node page should have simple and advanced view nodewatcher/modules kostko new 10/25/15
#1392 Reset node does not cremove graphs, only their data nodewatcher/modules kostko new 12/05/15
#631 Dodati več feedov nodewatcher/modules Next milestone mitar new 06/07/10
#1406 Support for Mikrotik SXT Lite2 and Lite5 devices nodewatcher/devices kostko new 04/02/16
#1427 Django-admin dumpdata command throws CommandError nodewatcher/core kostko new 08/22/16
#1430 Support for older Nanostation 5 and Nanostation 2 devices nodewatcher/devices kostko new 11/09/16
#1433 Global average min max for graphs nodewatcher/frontend mitar new 12/28/16
#1439 Integrate MQTT from TheThingsNetwork nodewatcher/modules kostko new 11/27/17
#288 Na grafe prenosa podatkov dodati tudi skupno količino prenešenih podatkov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/13/09
#873 Make node names unique per project nodewatcher/core 3.0b kostko new 01/03/11
1 2 3
Note: See TracReports for help on using and creating reports.