{14} Nodewatcher tickets (245 matches)

Open Nodewatcher tickets.

Results (1 - 100 of 245)

1 2 3
Ticket Summary Component Version Milestone Owner Status Created
#1028 Convert existing nodewatcher web components to new backend nodewatcher/modules 3.0b kostko new 03/30/2012
#1051 initial_data.yaml is overriding data nodewatcher/core 3.0b kostko new 07/15/2012
#949 Support for x86-based systems (PCs) nodewatcher/devices 3.0b kostko new 04/29/2011
#1017 Email with link to image should also give some instructions nodewatcher/core 3.0b kostko new 10/19/2011
#159 Seznam verzij imageov nodewatcher/modules 3.0b kostko new 06/03/2009
#550 Opozorilo v primeru neujemanja nastavitve antenskega konektorja nodewatcher/modules 3.0b kostko new 04/24/2010
#579 Odstranitev točke naj ne pobriše vseh podatkov o točki nodewatcher/core 3.0b kostko new 05/05/2010
#876 Event subscription - all nodes in project nodewatcher/modules 3.0b kostko new 01/07/2011
#643 Posebna stran za mrtve točke nodewatcher/modules 3.0b kostko new 07/03/2010
#486 Za nekaj časa obdržati podatke o neznanih točkah v bazi nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/09/2010
#697 Nadgraditi sistem sporočil uporabniku za Django 1.2 nodewatcher/modules 3.0b kostko new 07/25/2010
#488 Log opozoril povezanih s točko nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/16/2010
#748 Podpora za AP točke brez OLSR nodewatcher/core 3.0b kostko new 09/04/2010
#757 Napisati navodila za delo s CSS nodewatcher/docs 3.0b lukacu new 09/04/2010
#764 Možnost dinamičnega združevanja več vrednost v en graf nodewatcher/modules 3.0b kostko new 09/08/2010
#828 Dodati tip točke za morebitne lokacije nodewatcher/modules 3.0b kostko new 11/03/2010
#352 Med dogodke dodati tudi spremembe podatkov točke nodewatcher/modules 3.0b kostko new 11/10/2009
#800 Compare different node database/community networks mapping solutions nodewatcher/core kostko new 10/31/2010
#608 Na nalepke dodati QR kodo nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 05/21/2010
#662 Vizualizacija števila omrežij v okolici po točkah nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 07/11/2010
#689 Umestitev panoramskih posnetkov v Google StreetView nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 07/23/2010
#644 Možnost narediti točko mrtvo nodewatcher/modules 3.0b kostko new 07/03/2010
#738 Import of old collected node measurements into new archive system nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 08/30/2010
#783 Detekcija in analiza izpadov točk nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 10/14/2010
#823 Find an effective way how to visualize temperature data nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 11/01/2010
#746 Ločiti informacije o opremi od image generatorja nodewatcher/core 3.0b kostko new 09/04/2010
#117 Sporočanje loada, porabe pomnilnika in števila procesov nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/04/2009
#141 Izboljšati spremljanje dogodkov točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/29/2009
#161 Opozorilo točke, ko obstaja nujna novejša verzija imagea nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/03/2009
#195 Dodati graf količine prometa znotraj omrežja nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/29/2009
#266 Možnost dobiti konfiguracijo tudi, če ne nastaviš tipa opreme točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/18/2009
#288 Na grafe prenosa podatkov dodati tudi skupno količino prenešenih podatkov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/13/2009
#299 Ponavljanje obvestil o stanju oziroma opozoril točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 10/14/2009
#308 Omogočiti GeoRSS s podatki točk nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/19/2009
#323 Poenostaviti registracijo mobilne točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/25/2009
#609 Omogočiti uporabo nodewatcherja le za potrebe generiranja referenčne konfiguracije nodewatcher/modules 3.0b kostko new 05/21/2010
#450 Poskus zaznave motenj med točkami nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 12/31/2009
#330 Narediti stran s seznamom sodelujočih projektov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/29/2009
#344 Možnost registracije IPjev znotraj podomrežja točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/07/2009
#364 Dodati registracijo peeranih omrežij nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/16/2009
#385 Vpeljati ljudem razumljivejše metrike nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/30/2009
#387 Vidnost zunanjih IP številk točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 12/01/2009
#398 Testiranje obstoja routing loopov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/03/2009
#399 Support export of data in the database in other formats nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/03/2009
#453 Omogočiti skupne grafe na lokaciji z več routerji nodewatcher/core Next milestone kostko new 01/08/2010
#710 Visualization of network topology through time and 3D nodewatcher/modules Ideas for the future kostko new 07/31/2010
#474 Grupirati točke na grafu topologije nodewatcher/core Next milestone kostko new 02/22/2010
#490 Možnost skrivanja in premikanja grafov nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/17/2010
#499 Oblikovati topologijo omrežja nodewatcher/modules Next milestone lukacu new 03/27/2010
#507 Dodati možnost različnih WiFi vmesnikov na enakih sistemih nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/02/2010
#517 Zbirati in obdelati OpenIMP podatke o delovanju omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/10/2010
#538 Quick form for node registration nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/20/2010
#542 Event when MAC address changes nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/22/2010
#833 Adopt-a-node system for network nodes nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 11/03/2010
#549 Dodati opozorilo, če točka s solar paketom ne sporoča podatkov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/24/2010
#556 Opozorilo v kolikor so na točki nameščeni paketi, ki niso nastavljeni nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/25/2010
#563 Spremljanje sprememb vtime vnosov v tc in opozarjanje nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/27/2010
#564 Merjenje časa prikaza obvestila o nepovezanosti v omrežje nodewatcher/agent Next milestone kostko new 04/28/2010
#583 Twitter dogodek, če se točka nadgradi v točko z zunanjo anteno nodewatcher/extra Next milestone mitar new 05/10/2010
#593 Razširiti možnosti izbrane opreme na točki nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/15/2010
#597 Zgodovina sprememb topologije omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/16/2010
#610 Omogočiti razreševanje subnet konfliktov nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/21/2010
#611 Monitor naj zaznava tudi subnete oglaševane po omrežju enake svojim nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/21/2010
#627 Enable IP pool renumbering nodewatcher/core Next milestone kostko new 06/03/2010
#631 Dodati več feedov nodewatcher/modules Next milestone mitar new 06/07/2010
#642 Nepotrebni grafi se naj brišejo nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/03/2010
#653 Omogočiti lažjo registracijo neregistriranih točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/07/2010
#654 If a user comes over an unregister node to the node database, invite to register it nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/07/2010
#679 Sporočati morebitne crashloge strežniku nodewatcher/agent Next milestone kostko new 07/21/2010
#680 V primeru zaznanega crashloga ustvariti dogodek nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/21/2010
#693 Odstraniti IP iz tabele na seznamu točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/23/2010
#701 Pri pripravi dumpa baze se naj nekateri podatki randomizirajo nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/28/2010
#732 Dodati podporo za router D-link dir-600 A1 nodewatcher/devices Next milestone kostko new 08/20/2010
#754 Omogočiti iskanje po bazi točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/04/2010
#755 Objaviti iskanje po bazi točk kot OpenSearch nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/04/2010
#759 Setup node DHCP to advertise .wlan search domain nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/07/2010
#760 Na solar graf dodati tudi moč nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/07/2010
#762 Grafom omogočiti dodajanje dodatnih informacij preko vmesnika nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/08/2010
#763 Omogočiti združevanje novih grafov s starimi nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/08/2010
#780 Nodes of interest - potencialne točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/09/2010
#781 Javni in zasebni komentarji točk nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/09/2010
#981 Nodewatcher owserver / owget module nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/23/2011
#1157 BATMAN module for nodewatcher 3.0 nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/09/2013
#1295 Support for brcm2708 platform nodewatcher/devices kostko new 03/27/2015
#1307 Report the status of switch ports nodewatcher/agent kostko new 05/21/2015
#1356 Nodewatcher default page ideas nodewatcher/frontend new 09/02/2015
#1367 Nodewatcher UI has too much white space nodewatcher/frontend new 09/14/2015
#1378 RAspberry Pi does not start tuneldigger nodewatcher/devices kostko new 09/30/2015
#1381 Nanostation Loco M2 profile missing some defaults nodewatcher/extra kostko new 10/01/2015
#1384 Better statistics page nodewatcher/modules kostko new 10/07/2015
#1387 Nodewatcher node page should have simple and advanced view nodewatcher/modules kostko new 10/25/2015
#1392 Reset node does not cremove graphs, only their data nodewatcher/modules kostko new 12/05/2015
#1400 Can't choose mesh mode for backbone node nodewatcher/extra kostko new 01/19/2016
#1406 Support for Mikrotik SXT Lite2 and Lite5 devices nodewatcher/devices kostko new 04/02/2016
#1427 Django-admin dumpdata command throws CommandError nodewatcher/core kostko new 08/22/2016
#1430 Support for older Nanostation 5 and Nanostation 2 devices nodewatcher/devices kostko new 11/09/2016
#1433 Global average min max for graphs nodewatcher/frontend mitar new 12/28/2016
#1439 Integrate MQTT from TheThingsNetwork nodewatcher/modules kostko new 11/27/2017
#873 Make node names unique per project nodewatcher/core 3.0b kostko new 01/03/2011
#1143 Add handling for flash memory check nodewatcher/agent 3.0b kostko new 09/26/2013
1 2 3
Note: See TracReports for help on using and creating reports.