{14} Nodewatcher tickets (245 matches)

Open Nodewatcher tickets.

Results (101 - 200 of 245)

1 2 3
Ticket Summary Component Version Milestone Owner Status Created
#1158 Add bitcoin wallet field for maintainer nodewatcher/extra Ideas for the future kostko new 11/15/2013
#1117 A module which reports on Facebook when a new node are registered nodewatcher/extra Ideas for the future kostko new 06/25/2013
#1116 A module which reports on Twitter when a new node are registered nodewatcher/extra Ideas for the future kostko new 06/25/2013
#1079 Send and export sensor data to other data platforms nodewatcher/extra Ideas for the future kostko new 03/17/2013
#1065 Allow configuring temporary additional SSID on nodes nodewatcher/extra Ideas for the future kostko new 11/29/2012
#1005 Mains outage notification by power companies nodewatcher/extra Ideas for the future kostko new 09/02/2011
#988 Per node art gallery nodewatcher/modules Ideas for the future kostko new 07/04/2011
#278 Kalibracija panoramskih slik nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 09/23/2009
#1328 Detect and report OLSR errors nodewatcher/modules Next milestone kostko new 08/04/2015
#1330 Allow users to request rendering only of one partial nodewatcher/core Next milestone kostko new 08/06/2015
#1336 Known issues with client-side graphs drawing nodewatcher/modules Next milestone mitar assigned 08/30/2015
#1338 Draw heatmap for Babel reachability nodewatcher/modules Next milestone mitar new 08/31/2015
#1339 Visualize state stream type nodewatcher/modules Next milestone kostko new 08/31/2015
#1343 XML API output outputs invalid XML for geo locations nodewatcher/core Next milestone kostko new 08/31/2015
#1345 Support running it outside OpenWrt nodewatcher/agent Next milestone kostko new 08/31/2015
#1352 Support for old Fonera devices nodewatcher/devices Next milestone kostko new 09/02/2015
#1354 Network topology graph tells no details about nodes nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/02/2015
#1366 full screen map nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/12/2015
#1372 Add support for SQM nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/23/2015
#1432 Integrate flent into nodewatcher nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/05/2016
#1435 Populate builders automatically from Docker Hub nodewatcher/modules Next milestone kostko new 05/18/2017
#1436 Improve adding builders through Django admin nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/19/2017
#111 Možnost registracije DNS domen nodewatcher/modules Next milestone kostko new 03/25/2009
#113 Reverse DNS zone za točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 03/26/2009
#191 Dodati število kritičnih točk nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/26/2009
#197 Dodati možnost dodati točki poljubno opozorilo nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/08/2009
#251 Razdalja in smer do bližnjih točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/15/2009
#279 Sinhronizacija točk z Wikitude nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/24/2009
#280 Potrjen/nepotrjen status točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/24/2009
#659 Poleg pravil za vklop obvestil o stanju omogočiti pravila za izklop nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/09/2010
#774 Povezava na straneh točk naj vsebuje tudi timespan na grafih nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/25/2010
#843 Twitter message for every new record nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/09/2010
#844 Publish our sensor and other data on pachube nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/12/2010
#977 In notifications about nodes go down also inform about importance of this nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/12/2011
#1067 Support for defining SWAP devices with sensors nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/08/2012
#192 Dodati število točk, ki jih je potrebno odstraniti, da se omrežje razdeli nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/26/2009
#972 Use autocompletion widget for free-text input boxes nodewatcher/frontend Next milestone kostko new 06/07/2011
#1011 Support Django admindocs bookmarklets nodewatcher/frontend Next milestone kostko new 10/03/2011
#117 Sporočanje loada, porabe pomnilnika in števila procesov nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/04/2009
#141 Izboljšati spremljanje dogodkov točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/29/2009
#161 Opozorilo točke, ko obstaja nujna novejša verzija imagea nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/03/2009
#195 Dodati graf količine prometa znotraj omrežja nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/29/2009
#266 Možnost dobiti konfiguracijo tudi, če ne nastaviš tipa opreme točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/18/2009
#288 Na grafe prenosa podatkov dodati tudi skupno količino prenešenih podatkov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/13/2009
#299 Ponavljanje obvestil o stanju oziroma opozoril točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 10/14/2009
#308 Omogočiti GeoRSS s podatki točk nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/19/2009
#323 Poenostaviti registracijo mobilne točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/25/2009
#328 Node data matrix comparison module for nodewatcher nodewatcher/modules Next milestone assigned 10/29/2009
#329 Overview of used IP space module nodewatcher/modules Next milestone assigned 10/29/2009
#330 Narediti stran s seznamom sodelujočih projektov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/29/2009
#344 Možnost registracije IPjev znotraj podomrežja točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/07/2009
#364 Dodati registracijo peeranih omrežij nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/16/2009
#385 Vpeljati ljudem razumljivejše metrike nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/30/2009
#387 Vidnost zunanjih IP številk točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 12/01/2009
#398 Testiranje obstoja routing loopov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/03/2009
#399 Support export of data in the database in other formats nodewatcher/modules Next milestone kostko new 12/03/2009
#453 Omogočiti skupne grafe na lokaciji z več routerji nodewatcher/core Next milestone kostko new 01/08/2010
#457 Plotting signal coverage on node map nodewatcher/modules Next milestone assigned 01/15/2010
#474 Grupirati točke na grafu topologije nodewatcher/core Next milestone kostko new 02/22/2010
#490 Možnost skrivanja in premikanja grafov nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/17/2010
#499 Oblikovati topologijo omrežja nodewatcher/modules Next milestone lukacu new 03/27/2010
#507 Dodati možnost različnih WiFi vmesnikov na enakih sistemih nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/02/2010
#517 Zbirati in obdelati OpenIMP podatke o delovanju omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/10/2010
#538 Quick form for node registration nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/20/2010
#542 Event when MAC address changes nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/22/2010
#545 HMAC signing of nodewatcher data nodewatcher/agent Next milestone assigned 04/23/2010
#549 Dodati opozorilo, če točka s solar paketom ne sporoča podatkov nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/24/2010
#556 Opozorilo v kolikor so na točki nameščeni paketi, ki niso nastavljeni nodewatcher/modules Next milestone kostko new 04/25/2010
#563 Spremljanje sprememb vtime vnosov v tc in opozarjanje nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/27/2010
#564 Merjenje časa prikaza obvestila o nepovezanosti v omrežje nodewatcher/agent Next milestone kostko new 04/28/2010
#583 Twitter dogodek, če se točka nadgradi v točko z zunanjo anteno nodewatcher/extra Next milestone mitar new 05/10/2010
#593 Razširiti možnosti izbrane opreme na točki nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/15/2010
#597 Zgodovina sprememb topologije omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/16/2010
#610 Omogočiti razreševanje subnet konfliktov nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/21/2010
#611 Monitor naj zaznava tudi subnete oglaševane po omrežju enake svojim nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/21/2010
#627 Enable IP pool renumbering nodewatcher/core Next milestone kostko new 06/03/2010
#631 Dodati več feedov nodewatcher/modules Next milestone mitar new 06/07/2010
#642 Nepotrebni grafi se naj brišejo nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/03/2010
#653 Omogočiti lažjo registracijo neregistriranih točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/07/2010
#654 If a user comes over an unregister node to the node database, invite to register it nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/07/2010
#679 Sporočati morebitne crashloge strežniku nodewatcher/agent Next milestone kostko new 07/21/2010
#680 V primeru zaznanega crashloga ustvariti dogodek nodewatcher/modules Next milestone kostko new 07/21/2010
#693 Odstraniti IP iz tabele na seznamu točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/23/2010
#701 Pri pripravi dumpa baze se naj nekateri podatki randomizirajo nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/28/2010
#732 Dodati podporo za router D-link dir-600 A1 nodewatcher/devices Next milestone kostko new 08/20/2010
#754 Omogočiti iskanje po bazi točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/04/2010
#755 Objaviti iskanje po bazi točk kot OpenSearch nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/04/2010
#759 Setup node DHCP to advertise .wlan search domain nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/07/2010
#760 Na solar graf dodati tudi moč nodewatcher/modules Next milestone kostko new 09/07/2010
#762 Grafom omogočiti dodajanje dodatnih informacij preko vmesnika nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/08/2010
#763 Omogočiti združevanje novih grafov s starimi nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/08/2010
#780 Nodes of interest - potencialne točke nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/09/2010
#781 Javni in zasebni komentarji točk nodewatcher/modules Next milestone kostko new 10/09/2010
#981 Nodewatcher owserver / owget module nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/23/2011
#1157 BATMAN module for nodewatcher 3.0 nodewatcher/modules Next milestone kostko new 11/09/2013
#189 Na statistiki omrežja narediti graf skupnega prenosa podatkov v peering omrežja nodewatcher/modules Next milestone kostko new 06/26/2009
#839 Secure communication of data from nodes to nodewatcher system nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/08/2010
#840 Display of nodes' birthdays nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/08/2010
#842 Use Closure Compiler for JavaScript nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/09/2010
#859 Integrated link planner nodewatcher/modules Next milestone assigned 12/05/2010
1 2 3
Note: See TracReports for help on using and creating reports.