{14} Nodewatcher tickets (245 matches)

Open Nodewatcher tickets.

Results (1 - 100 of 245)

1 2 3
Ticket Summary Component Version Milestone Owner Status Created
#1299 We should not be using dots in key names nodewatcher/agent 3.0b kostko new 04/12/15
#1349 Report memory consumption by connection tracking nodewatcher/agent 3.0b kostko new 09/02/15
#564 Merjenje časa prikaza obvestila o nepovezanosti v omrežje nodewatcher/agent Next milestone kostko new 04/28/10
#1298 nodewatcher agent feed should have JSON MIME type nodewatcher/agent 3.0b kostko new 04/12/15
#545 HMAC signing of nodewatcher data nodewatcher/agent Next milestone assigned 04/23/10
#679 Sporočati morebitne crashloge strežniku nodewatcher/agent Next milestone kostko new 07/21/10
#1152 Support nodewatcher output compression nodewatcher/agent Next milestone kostko new 10/17/13
#1438 Report number of open file descriptors on the system nodewatcher/agent 3.0b kostko new 07/05/17
#1223 nodewatcher/feed should have a json mime type nodewatcher/agent Next milestone kostko new 10/26/14
#1307 Report the status of switch ports nodewatcher/agent kostko new 05/21/15
#1143 Add handling for flash memory check nodewatcher/agent 3.0b kostko new 09/26/13
#1345 Support running it outside OpenWrt nodewatcher/agent Next milestone kostko new 08/31/15
#278 Kalibracija panoramskih slik nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 09/23/09
#840 Display of nodes' birthdays nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/08/10
#251 Razdalja in smer do bližnjih točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/15/09
#1330 Allow users to request rendering only of one partial nodewatcher/core Next milestone kostko new 08/06/15
#738 Import of old collected node measurements into new archive system nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 08/30/10
#1436 Improve adding builders through Django admin nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/19/17
#867 Distributed nodewatcher nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 12/18/10
#453 Omogočiti skupne grafe na lokaciji z več routerji nodewatcher/core Next milestone kostko new 01/08/10
#1026 Aggregate event notification emails nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/29/12
#474 Grupirati točke na grafu topologije nodewatcher/core Next milestone kostko new 02/22/10
#490 Možnost skrivanja in premikanja grafov nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/17/10
#659 Poleg pravil za vklop obvestil o stanju omogočiti pravila za izklop nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/09/10
#823 Find an effective way how to visualize temperature data nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 11/01/10
#746 Ločiti informacije o opremi od image generatorja nodewatcher/core 3.0b kostko new 09/04/10
#839 Secure communication of data from nodes to nodewatcher system nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/08/10
#141 Izboljšati spremljanje dogodkov točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/29/09
#842 Use Closure Compiler for JavaScript nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/09/10
#895 Support monitoring of servers and services attached to network nodes nodewatcher/core Next milestone kostko new 01/30/11
#1009 Integrate django-sentry to monitor nodewatcher itself nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/17/11
#916 Unit tests nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/17/11
#873 Make node names unique per project nodewatcher/core 3.0b kostko new 01/03/11
#1427 Django-admin dumpdata command throws CommandError nodewatcher/core kostko new 08/22/16
#1344 Use Django JavaScript translations for display names nodewatcher/core 3.0b kostko new 08/31/15
#755 Objaviti iskanje po bazi točk kot OpenSearch nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/04/10
#843 Twitter message for every new record nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/09/10
#146 Omogočiti skrbnike glede na projekte nodewatcher/core 3.0b kostko assigned 05/26/09
#486 Za nekaj časa obdržati podatke o neznanih točkah v bazi nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/09/10
#929 Automatic node geolocation nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/30/11
#926 Use zeta-library for CSS and JS nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/29/11
#1413 In new node registration form name field is required initially nodewatcher/core 3.0b kostko new 04/24/16
#689 Umestitev panoramskih posnetkov v Google StreetView nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 07/23/10
#1012 Support natural keys in nodewatcher's models nodewatcher/core Next milestone kostko new 10/08/11
#1434 V1 nodewatcher API only on status does not work nodewatcher/core 3.0b kostko new 04/05/17
#1099 Easy turnkey nodewatcher appliance for easy deployment nodewatcher/core Next milestone kostko new 06/06/13
#271 Poimenski seznam vidnih točk, ki še niso v meshu nodewatcher/core Ideas for the future kostko assigned 09/19/09
#1391 Add settings file used in production to the repository nodewatcher/core 3.0b kostko new 11/23/15
#1343 XML API output outputs invalid XML for geo locations nodewatcher/core Next milestone kostko new 08/31/15
#507 Dodati možnost različnih WiFi vmesnikov na enakih sistemih nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/02/10
#517 Zbirati in obdelati OpenIMP podatke o delovanju omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/10/10
#538 Quick form for node registration nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/20/10
#833 Adopt-a-node system for network nodes nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 11/03/10
#844 Publish our sensor and other data on pachube nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/12/10
#117 Sporočanje loada, porabe pomnilnika in števila procesov nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/04/09
#748 Podpora za AP točke brez OLSR nodewatcher/core 3.0b kostko new 09/04/10
#563 Spremljanje sprememb vtime vnosov v tc in opozarjanje nodewatcher/core Next milestone kostko new 04/27/10
#1268 Improve the way we are creating REST API nodewatcher/core 3.0b kostko new 01/04/15
#800 Compare different node database/community networks mapping solutions nodewatcher/core kostko new 10/31/10
#593 Razširiti možnosti izbrane opreme na točki nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/15/10
#597 Zgodovina sprememb topologije omrežja nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/16/10
#610 Omogočiti razreševanje subnet konfliktov nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/21/10
#653 Omogočiti lažjo registracijo neregistriranih točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/07/10
#488 Log opozoril povezanih s točko nodewatcher/core 3.0b kostko new 03/16/10
#1017 Email with link to image should also give some instructions nodewatcher/core 3.0b kostko new 10/19/11
#783 Detekcija in analiza izpadov točk nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 10/14/10
#1051 initial_data.yaml is overriding data nodewatcher/core 3.0b kostko new 07/15/12
#299 Ponavljanje obvestil o stanju oziroma opozoril točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 10/14/09
#627 Enable IP pool renumbering nodewatcher/core Next milestone kostko new 06/03/10
#611 Monitor naj zaznava tudi subnete oglaševane po omrežju enake svojim nodewatcher/core Next milestone kostko new 05/21/10
#693 Odstraniti IP iz tabele na seznamu točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/23/10
#701 Pri pripravi dumpa baze se naj nekateri podatki randomizirajo nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/28/10
#579 Odstranitev točke naj ne pobriše vseh podatkov o točki nodewatcher/core 3.0b kostko new 05/05/10
#754 Omogočiti iskanje po bazi točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/04/10
#279 Sinhronizacija točk z Wikitude nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/24/09
#450 Poskus zaznave motenj med točkami nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 12/31/09
#1342 Enable caching of Tastypie API nodewatcher/core 3.0b kostko new 08/31/15
#762 Grafom omogočiti dodajanje dodatnih informacij preko vmesnika nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/08/10
#763 Omogočiti združevanje novih grafov s starimi nodewatcher/core Next milestone kostko new 09/08/10
#344 Možnost registracije IPjev znotraj podomrežja točke nodewatcher/core Next milestone kostko new 11/07/09
#608 Na nalepke dodati QR kodo nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 05/21/10
#1414 When in simple mode and errors are for fields visible only in advanced mode, errors are not shown nodewatcher/core 3.0b kostko new 04/24/16
#662 Vizualizacija števila omrežij v okolici po točkah nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 07/11/10
#1412 Future improvements to v2 REST API nodewatcher/core 3.0b kostko new 04/16/16
#991 Ranking of nodes by routed traffic nodewatcher/core Next milestone kostko new 07/11/11
#387 Vidnost zunanjih IP številk točk nodewatcher/core Next milestone kostko new 12/01/09
#923 Integration with Gaea+ nodewatcher/core Ideas for the future kostko new 03/23/11
#1420 Icons are not visible in Chrome nodewatcher/core 3.0b lukacu new 04/24/16
#930 Add a check and warning that node is probably positioned differently nodewatcher/core Next milestone kostko new 03/30/11
#1418 Changing IP pool in the admin does not change children IP pools nodewatcher/core 3.0b kostko new 04/24/16
#1352 Support for old Fonera devices nodewatcher/devices Next milestone kostko new 09/02/15
#1430 Support for older Nanostation 5 and Nanostation 2 devices nodewatcher/devices kostko new 11/09/16
#1320 Better performance settings for 802.11n based devices nodewatcher/devices Next milestone kostko new 07/15/15
#1406 Support for Mikrotik SXT Lite2 and Lite5 devices nodewatcher/devices kostko new 04/02/16
#1378 RAspberry Pi does not start tuneldigger nodewatcher/devices kostko new 09/30/15
#1295 Support for brcm2708 platform nodewatcher/devices kostko new 03/27/15
#949 Support for x86-based systems (PCs) nodewatcher/devices 3.0b kostko new 04/29/11
#732 Dodati podporo za router D-link dir-600 A1 nodewatcher/devices Next milestone kostko new 08/20/10
#1259 Write tests for device descriptors nodewatcher/devices 3.0b kostko new 12/01/14
#1256 Verify correctness of device descriptors nodewatcher/devices 3.0b kostko new 11/28/14
1 2 3
Note: See TracReports for help on using and creating reports.